Vi undersøger det gode liv i Faaborg-Midtfyn

I samarbejde med Syddansk Universitet er Faaborg-Midtfyn Kommune gået i gang med at undersøge borgernes tilfredshed med livet.

I 2018 var 77 procent af indbyggerne i Faaborg-Midtfyn Kommune meget tilfredse med livet ifølge rapporten ”Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune 2018”. I 2030 skal det tal være 80 procent, lyder ét af to erklærede mål i kommunens udviklingsstrategi.

Derfor foretager vi årligt en spørgeskemaundersøgelse blandt cirka 1500 borgere for at finde ud af, hvor tilfredse de er med livet. Alt sammen med det formål at kunne skabe endnu bedre service til borgerne og bedre rammer for kommunens udvikling, siger borgmester Hans Stavnsager (S).

”Det er bestemt ikke tilfældigt, at vi i kommunalbestyrelsen har valgt at fokusere på det gode liv i vores udviklingsmål. Vi ser det som kommunens vigtigste opgave, at vi bidrager til, at alle borgere kan leve lige netop dét liv, de ønsker. Og for at vi løbende kan tilpasse kommunens indsatser og skabe de bedste rammer og den bedst mulige service for borgerne, så har vi brug for den viden, som vi får fra den årlige spørgeskemaundersøgelse om det gode liv i Faaborg-Midtfyn.”

SDU som partner

I 2018 og 2019 blev spørgeskemaundersøgelsen lavet sammen med Region Syddanmark, men i år laves den i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Syddansk Universitet, som har stor erfaring med denne type undersøgelser:

”På CISC beskæftiger vi os blandt andet med analyser af danskernes deltagelse i civilsamfundet, og vi har gennem årene samarbejdet med en række kommuner om analyser af borgernes selvvurderede livskvalitet. Netop de ting er i fokus i denne undersøgelse af det gode liv i Faaborg-Midtfyn. Derfor er vi rigtig glade for at stå for undersøgelsen og for på den måde at bidrage til viden, som på sigt kan være med til at gøre en forskel for kommunens borgere,” siger Bjarne Ibsen, professor ved CISC.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen om det gode liv i Faaborg-Midtfyn laves ved hjælp af telefoninterviews blandt tilfældigt udvalgte borgere, som vil blive ringet op mellem 13. maj og 1. juni.

Kontaktinfo

Hans Stavnsager, borgmester
72 53 17 14

Bjarne Ibsen, professor, SDU
27 28 99 04

Christoffer Voss, presseansvarlig
72 53 11 76