Ydelse-Sygedagpenge lukker i perioden 21. maj til 5. juni

Overgangen til et nyt sagsbehandlingssystem betyder, at Ydelse-Sygedagpenge lukker i cirka to uger.

Afdelingen Ydelse-Sygedagpenge er en del af Arbejdsmarked og behandler ansøgninger om sygedagpenge og administrerer Faaborg-Midtfyn Kommunes udbetalinger af sygedagpenge.

Afdelingens nuværende sagsbehandlingssystem skal erstattes af et nyt og mere moderne system, KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem). Det nye system vil gøre sagsbehandlingen lettere til gavn for både borgere og virksomheder.

Udbetaling af sygedagpenge fortsætter

Omlægningen til det nye system foregår fra 21. maj til 5. juni, hvor sagerne overføres, og medarbejderne bliver oplært i systemet.

I denne periode vil sagsbehandlerne ikke have adgang til sager og oplysninger, og det betyder, at Ydelse-Sygedagpenge må lukke for henvendelser og spørgsmål fra 21. maj til 5. juni – begge dage inklusiv.

Det betyder, at borgere og virksomheder kan opleve længere sagsbehandlingstid. Udbetalingen af sygedagpenge fortsætter i perioden.

Virksomheder vil også fortsat kunne indberette til Nemrefusion i denne periode, men sagerne vil først blive sagsbehandlet efter den 5. juni.

Alle borgeres og virksomheders planlagte aftaler med sagsbehandlere fra jobcenteret vil ikke være påvirket af denne nedlukning.  

Kontaktinfo

Karina Jensen, teamleder, Ydelse
72 53 75 56

Christoffer Voss
, presseansvarlig
72 53 11 76