OK18

Konflikt vil ramme borgere i Faaborg-Midtfyn

Her kan du finde information om, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune vil håndtere konflikten, hvis den bliver en realitet.

Overenskomstforhandlingerne for ansatte i kommunerne finder sted mellem Kommunernes Landsforening (KL) og et forhandlingsfællesskab for de faglige organisationer. 

Der er flere af de faglige organisationer, der har varslet strejke i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det gælder bl.a. Arbejdsmarked, hvor Dansk Socialrådgiverforening og HK har varslet strejke og Rehabiliteringsgruppe Ringe, hvor FOA har varslet strejke. Begge steder er strejken varslet fra den 22. april. 

KL har varslet lockout for stort set hele det kommunale område med undtagelse af områder, der tager hånd om ældre, handicappede eller sårbare børn og unge. Der er varslet lockout fra den 28. april.

Hvis konflikten bliver en realitet, vil mange kommunale tilbud blive berørt. Det gælder bl.a.:

  • Jobcenteret (fra den 22. april)
  • Borgerservice (fra den 22. april)
  • Rehabiliteringscenter Bakkegården (fra den 22. april)
  • Hjemmeplejegruppe Ringe (fra den 22. april)
  • Dagplejen, daginstitutioner og skoler (fra den 28. april)
  • Biblioteker og musikskole (fra den 28. april)
  • Kommunale kontorer (fra den 28. april)

Store dele af ældre- og handicapområdet er friholdt for lockout, og der etableres nødberedskab, hvor det er nødvendigt. Det samme gælder for institutioner for sårbare børn og unge. De borgere, der berøres af ændringer på disse områder vil modtage direkte information om det.

Hvis det ikke lykkes for parterne at opnå en aftale, har Forligsmanden mulighed for at udsætte konflikten. Det er allerede gjort en gang, men kan ske med yderligere to uger + 4 dage. Dermed kan de ovenstående datoer ændre sig, og de vil blive opdateret her på siden, hvis det sker.

I nedenstående links finder du en oversigt, hvor du kan se hvilke funktioner, der bliver berørt, hvis konflikten bliver en realitet.

Funktioner, der bliver berørt af strejke

Funktioner, der bliver berørt af lockout

 

Pressemeddelelse om håndtering af konflikt

 

Spørgsmål og svar om en eventuel konflikts indvirkning på:


Faaborg-Midtfyn Kommune generelt (opdateret 23. marts)

Skoleområdet (opdateret 29. marts)

Dagtilbud og dagpleje (opdateret 29. marts)

Tandplejen (opdateret 23. marts)

Arbejdsmarkedsområdet (opdateret 29. marts)

Fritidsområdet: Musikskole, biblioteker, museer og foreninger (opdateret 27. marts)

Ældre- og handicapområdet (opdateret 23. marts)