Otte millioner kroner til forskønnelse af rute 8

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har netop besluttet at afsætte otte millioner til områdefornyelse af rute 8 med fokus på vejkantsbyerne Bøjden, Horne, Korinth og Gislev. Områdefornyelsen skal bl.a. forskønne byrum på strækningen og dermed forbedre indtrykket af vejforløbet.

Kører du fra Gislev til Bøjden eller den modsatte vej, vil du flere steder opleve slidte bygninger og områder. Et nyt områdefornyelsesprojekt skal løfte indtrykket hos de forbipasserende og styrke vejkantsbyerne Bøjden, Horne, Korinth og Gislev og dermed øge byernes attraktivitet.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har netop afsat otte millioner til områdefornyelse af rute 8.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V) glæder sig over den forestående områdefornyelse:

”Rigtig mange kommer kørende ad rute 8, når de besøger Faaborg-egnen. Det er som udgangspunkt en smuk tur, men på nogle stræk er der også forfaldne huse og byrum, der virker slidt – og som slet ikke står mål med det liv og fællesskab, der gemmer sig i de historiske bysamfund. Det vil vi gerne lave om på sammen med borgerne i de fire udvalgte byer,” fortæller han og fortsætter:

”Fælles for de fire vejkantsbyer er også, at de har oplevet fraflytning. Områdefornyelsen skal bl.a. forbedre førstehåndsindtrykket hos potentielle tilflyttere. Naturen omkring de fire byer er enestående, derfor er det vigtigt også at vise potentielle tilflyttere, at området også er et godt sted at bo.”

Der er samtidig mulighed for at søge støtte til bygningsfornyelsen. I 2021 kan borgere, der bor langs rute 8 i de fire udvalgte vejkantsbyer opnå en højere støtte til renovering af deres bolig. Støtteprocenten hæves fra 30% til 50% for tilsagn til støtte givet i 2021 og kan benyttes til renovering af boligers klimaskærm såvel som nedrivning af skæmmende og nedslidte boliger fra før 1960.

Ud over områdefornyelsen langs rute 8, har kommunalbestyrelsen også afsat fem millioner til områdefornyelse af hele Korinth by. Tidligere har der bl.a. været gennemført områdefornyelse i Faaborg, Ryslinge, Kværndrup, Årslev og pt. i Brobyerne.

Borgernes ønsker til forskønnelse er afgørende

Områdefornyelsen strækker sig over fem år, hvor involvering af borgerne er helt centralt for udviklingen. Repræsentanter fra de fire vejkantsbyer har allerede deltaget i de første samtaler med kommunen om, hvad byerne har af behov og udfordringer.

Fakta om områdefornyelse

Områdefornyelse er en proces, hvor man forsøger at opgradere en bys/landsbys fysiske udseende, skabe mødesteder og forbedre områdets omdømme gennem en bred indsats, hvori der også kan indgå sociale og kulturelle tiltag. 

Ud fra de af staten vedtagne rammer for områdefornyelse, kan områdefornyelsesmidler bl.a. bruges til programskrivning, forbedring af byrum – pladser, parker, veje og stier, inddragelse af lokale aktører og borgere, at koordinere fysiske og sociale indsatser, at forbedre boliger og friarealer samt at sikre forankring af indsatsen.

Fakta om støtte til boligrenovering andre steder i kommune

Der er stadig hjælp at hente til boligrenovering for borgere, der ikke bor langs rute 8 i de fire udvalgte vejkantsbyer.

Borgere, der bor i en bolig fra før 1960 og i en landsby med færre end 3.000 indbyggere, kan nemlig søge støtte via landsbypuljen.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Søren Kristensen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
72 53 16 88

Julia Juhl Weisser
Teamleder PLAN
72 53 20 39