Overblik over sagen om Midtfyns Fritidscenter

For alle, der gerne vil have et indblik i sagen om Midtfyn Fritidscenters konkurs, er her et overblik over dokumenter, åbne sagsfremstillinger samt dokumenter, som Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i.

Samarbejdsaftale med ny ejer af Midtfyns Fritidscenter - som fremover kommer til at hedde Idrætscenter Midtfyn


Fælles pressemeddelelse fra Idrætscenter Midtfyn og Faaborg-Midtfyn Kommune

Ny samarbejdsaftale med den selvejende institution Idrætscenter Midtfyn

Sager behandlet i kommunalbestyrelsen

 

10. december 2018: Godkendelse af ændrede tilskudsregler for selvejende haller (halmodellen) - sag 354

 

Referat af sag 354 om godkendelse af ændrede tilskudsregner for selvejende haller (halmodellen) fra kommunalbestyrelsesmødet den 10. december 2018

Hvidbog: Proces, baggrund, høringssvar, samt relevante kommentarer til høringssvar.

Haltilskudsmodel v2019 - 2018.11.13

Tilskudsregler for halområdet / Halmodellen: Forslag til ændrede regler og priser

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget - herunder alternativt forslag til fordeling af midler i forhold til svømmehallerne

Økonomiske ændringer gammel og ny model

 

18. februar 2019: Godkendelse af anlægsbevilling vedr. renovering af idrætshaller - udskiftning af gulv i Midtfyns Fritidscenter - sag 68

 

Sagsfremstilling og referat fra mødet

 

18. marts 2019: Godkendelse af ændringer i halmodellen - sag 128 - lukket punkt

 

Referat af sag 128 om godkendelse af ændringer i halmodellen fra kommunalbestyrelsesmødet den 18. marts 2019

Halmodel i tilrettet version og grafisk opsætning

 

18. marts: Momsudfordringer for de fondsejede haller - sag 145

 

Sagsfremstilling og referat fra mødet

 

 

13. maj 2019: Anlægsprojekt Midtfyns Fritidscenter - færdiggørelse af renovering af svømmehal - sag 180

 

Sagsfremstilling og referat af mødet

Redegørelse fra MFC pr. 24. 4. 2019

Specifikation 1 pr. 24. 4. 2019

Tilskud til MFC i perioden 2014-2019 - anlæg

 

13. maj 2019: Fjernvarmeprisstigninger i idrætshallerne - sag 182

 

Sagsfremstilling og referat af mødet

Idrætshaller opvarmningskilder

 

13. maj: Moms i forhold til halmodellen - sag 214 - lukket punkt

 

Sag nr. 214 om udpegning af rådgiver i forhold til momsproblematikken fra Økonomiudvalgets dagsorden den 1. april 2019

Bilag nr. 3: Notat om halmodellen, udarbejdet af PrivatRevision – sendt til Fyens Stiftstidende den 31. juli 2019

 

28. maj: Ansøgning om lån og ekstraordinært driftstilskud - sag 217 - lukket punkt

Journalark

Liste over dokumenter på sagen, og uddrag af dokumenter

 

24. juni 2019: Ekstraordinært tilskud til Midtfyns Fritidscenter - sag 253 - lukket punkt

Journalark

Liste over dokumenter på sagen, og uddrag af dokumenter

 

24. juni 2019: Videre færd i forhold til MFC - sag 254 - lukket punkt

Af hensyn til de aktuelle forhandlinger mellem konkursboet Midtfyns Fritidscenter og Faaborg-Midtfyn Kommune er der udtaget oplysninger fra dagsordenspunktet. Dagsordenspunktet kan ses i liste over dokumenter under den 28. maj - dokumentet fremgår nederst i listen.

 

26. juni 2019: Fortsat drift af MFC - sag 256 - lukket punkt

Sagsfremstilling og referat

 

 

Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i alle dokumenter.

Kontakt

Aino Faldborg
aif@fmk.dk
72531063