Penge til indledende proces for stormflodssikring af Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune har netop fået en bevilling på en million kroner fra Realdania og Kystdirektoratet til kommunens udvikling af Faaborg Havn og By. Pengene skal bruges til den indledende fase af det store projekt med klima- og stormflodssikring af den gamle, smukke købstad.

Faaborg har de senere år oplevet oversvømmelser som følge af stormflod og højvande. Derfor er klima- og stormflodssikring også en væsentlig del af kommunens udvikling af Faaborg Havn og By. Kommunen har netop fået en bevilling på en million kroner til den indledende proces, der blandt andet skal sikre involvering af borgere, erhvervsliv og havnens interessenter.

Bevillingen kommer fra Realdania og Kystdirektoratets partnerskab ’Byerne og det stigende havvand’. Faaborg-Midtfyn Kommune er en ud af ti kommuner, der har fået midler, og kommunen bliver en del af et nationalt netværk, der skal dele viden og erfaringer.

Borgmester Hans Stavnsager (S) glæder sig over bevillingen:

”Stormflodssikring har stor betydning for hele byen. Både for erhverv og borgere, der har oplevet skader som følge af stormflod og højvande og for dem, der er i risiko for at opleve det i fremtiden. Det er desværre ikke et problem, der forsvinder af sig selv. Det er nødvendigt, at vi får løst udfordringen på tværs af offentlige og private parter,” siger han.

Arbejdet med stormflodssikringen tager afsæt i de skitserede løsninger i vinderforslaget ”Vi dyrker Faaborg”, fra parallelkonkurrencen for Faaborg Havn og By i 2019.

Et tæt samarbejde om en kulturcontainer og nye formater

En af klima- og stormflodsprojektets største udfordringer bliver at udforme kystsikringen uden at forringe byens smukke arkitektoniske udtryk. Ambitionen er derfor, at projektet skal tilføre byen nye arkitektoniske kvaliteter, som skal bidrage til at løfte byens attraktivitet og oplevelsesværdi.

En anden væsentlig dimension handler om formidling af, hvad havvandsstigningerne kommer til at betyde i fremtiden for byen. Dette bliver en del af den kommende involvering af byens borgere, grundejere og øvrige interessenter. Processen skal også føre til afklaring omkring finansieringsmodeller.

 

 

Den indledende proces skal give svar på

Det forventes, at den indledende proces vil give eller afklare:

  • En udformning af stormflodssikringen, som respekterer Faaborgs kulturarv og byens nære kontakt til vandet og samtidigt sikrer byen mod højvande/stormflod.
  • Bud på tekniske løsninger langs de dele af havnefronten, som er særligt sårbare over for faste anlæg, og som derfor måske kræver andre former for mobile løsninger.
  • Et bud på tekniske løsninger ved Sundrenden, som kan håndtere opstuvninger i tilfælde af samtidigt skybrud og højvande.
  • Beskrivelse af flere mulige finansieringsmodeller.
  • Via involvering og formidling afklare byens og de berørte borgeres holdninger til finansiering og udformning.

Kontakt

Hans Stavnsager
Borgmester
Telefon 72 53 17 14

Mai-Britt Helle Jensen
Afdelingsleder for By- og Egnsstrategisk Sekretariat
Telefon 72 53 20 64