Rehabiliteringscenter Bakkegården begrænser besøg

Rehabiliteringscentret lukker for besøgende på grund af to tilfælde af coronasmitte. Beboernes nærmeste pårørende vil dog stadig kunne komme på besøg.

En beboer og en medarbejder på Rehabiliteringscenter Bakkegården i Espe er testet positive for covid-19, og derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed - som lovgivningen foreskriver - indført et midlertidigt besøgsforbud. Besøgsforbuddet gælder fra dags dato, d. 3. februar 2021, og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver det.

Bakkegården er et rehabiliteringscenter for borgere, som har brug for aflastningsplads eller for en midlertidig plejehjemsplads, for eksempel efter en indlæggelse. Der er 26 pladser på Bakkegården.

Enkelte undtagelser

Som udgangspunkt betyder forbuddet, at alle former for besøg ikke er mulige. Heller ikke i den del af boligen, som beboeren selv råder over. Der er dog enkelte undtagelser.

Beboerne vil stadig kunne få besøg af den nærmeste pårørende i den del af boligen, som han/hun selv råder over. Med de nuværende besøgsrestriktioner kan beboerne på kommunens plejehjem have to besøgende ad gangen, men på Bakkegården er det altså nu reduceret til én.


Nære pårørende vil også kunne besøge en kritisk syg eller døende person.

Massiv testning i den kommende tid

I tråd med retningslinjerne iværksættes der nu grundig testning af alle beboere og medarbejdere på Bakkegården. Med hjælp fra en af Region Syddanmarks testbiler vil alle blive tilbudt en test hurtigst muligt og igen efter syv dage. Hvis der ved disse tests findes nye smittede, vil der blive testet hver 7. dag, indtil der ikke længere er positive tests.

Det er desuden allerede fast procedure, at alle, der skal flytte på plejehjem eller på ophold på rehabiliteringscenter, skal kunne fremvise en negativ coronatest, der maksimalt er 72 timer gammel, før de kan flytte ind. Disse bliver taget i den enkeltes hjem eller på sygehuset.

Alle medarbejdere på kommunens plejehjem og på Bakkegården tilbydes test dagligt.

Ingen flytter ind, før smitten er væk

Det er i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet, at der ikke rykker nye beboere ind på Bakkegården, så længe der er smittetilfælde. I stedet vil de borgere, der har behov, få tilbudt en midlertidig plejehjemsplads eller en aflastningsplads på et af kommunens øvrige plejehjem.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Kitt Lysén Pedersen
Chef for Sundhed og Ældre
72 53 29 13

Christoffer Voss
Presseansvarlig
chvos@fmk.dk / 72 53 11 76