Sydfynske landsbyer sætter det lange lys på

Hvad skal der til for at sikre sin landsbys overlevelse – ikke bare om 5 år, men om 10, 15, 20 år? Det spørgsmål har landsbyerne Korinth/ Øster Hæsinge og Haastrup på Sydfyn arbejdet med i en strategisk udviklingsplan, der skal sikre både erhvervsudvikling og bosætning.

Tag på sheltertur til Haastrup Bjerge og det gamle istidslandsskab i landsbyerne omkring Svanninge Bakker og Bjerge. Rejs tilbage til oplysningstiden i Korinth. Gå opdagelse i historien på hesteryg eller cykel. Få fikset din computer eller uldtrøje i byens fælles være- og værksted.

Det er nogle af de ideer, som de to lokalsamfund Korinth/Øster Hæsinge og Haastrup vil forsøge at realisere over de kommende år. Lokale ildsjæle fra de to lokalområder har været med i et projekt om at skabe langsigtet udvikling i landsbyerne.

Forleden fik Kultur- og Lokalsamfundsudvalget et indblik i landsbyernes langsigtede planer.

Formand for udvalget Anne Møllegaard Mortensen (DF) er begejstret for det store engagement og de stærke planer, der nu ligger:

”Landsbyerne i Danmark har i årevis været præget af, at befolkningen generelt trækker mod de større byer. Men der er også familier, der flytter den modsatte vej – som søger naturen og de nære fællesskaber. Her har landsbyerne i Faaborg-Midtfyn en kæmpe force. Men det kræver, at landsbyerne udvikler sig og bliver ved med det,” fortæller hun og fortsætter:

”Vi kan som kommune ikke rykke ud i hver af vores 65 landsbyer. Derfor er vi og landsbyerne selv afhængige af et stort borgerengagement. Til gengæld står vi klar til at rådgive og støtte op, det bedste vi kan, når engagementet er der. Og det må man sige, er lykkedes for de to lokalsamfund.”

Faaborg-Midtfyn Kommune fik i 2019 gennemført en stor landsbyanalyse for at give alle lokalsamfund et solidt datagrundlag for den fremtidige udvikling. I det seneste halvandet år har landsbyerne Haastrup og Korinth/Øster Hæsinge deltaget i et projekt om – med afsæt i landsbyanalyserne – at skabe strategiske udviklingsplaner for de to lokalsamfund.

Hele landsbyen skal være med

En af landsbyernes store opgaver og udfordringer er at engagere hele landsbyen og ikke kun Tordenskjolds soldater – ellers bliver opgaven for stor og for vanskelig.

Mette Abrahamsen fra landsbysamfundet Korinth/Øster Hæsinge fortæller, hvordan de har forsøgt at engagere hele byen:

”Den store opgave for os som lokale frivillige har været at bevare et åbent sind og ikke formulere ideerne på forhånd. Vi kommer hurtigt selv med en masse ideer, som vi så gerne vil have resten af byen med til at løfte. Skal vi engagere hele lokalsamfundet, så skal det være i ideer, som vores medborgere selv har været med til at formulere og brænder for at realisere.”

Det er lykkedes at samle lokalsamfundet om tre overordnede udviklingsspor, nemlig turisme, erhvervsudvikling og bosætning, hvor der er nedsat lokale arbejdsgrupper, der arbejder videre med de ideer, der er kommet frem.

I landsbyen Haastrup har den lokale styregruppe forsøgt sig med nye veje til involvering af de lokale medborgere, fortæller Michael Desveaux:

”Det har været rigtig sjovt at forsøge at engagere folk på nye måder. Vi har bl.a. holdt fredagsbar, kørt live-afstemninger og været i dialog med medborgere, som vi fangede ind i forbindelse med en walk-and-talk. En af de erfaringer, vi har gjort os, er, at det er vigtigt at have en blandt os frivillige, der kan facilitere de gode samtaler,” fortæller han.

FAKTA: Strategisk udvikling i Korinth/Øster Hæsinge

Lokalsamfundet er gået sammen om tre udviklingsspor: Turisme, Erhvervsudvikling og Bosætning:

I turismesporet arbejder lokale videre med en turisme-pakke med overskriften Opdagelsesrejsende til Oplysningstiden. Ideen er at skabe en tre dages tur til området, hvor turisterne kan gå på opdagelse i områdets stærke kulturarv.

I erhvervssporet er der i første omgang fokus på at skabe synlighed og netværk mellem de mange små og store erhvervsdrivende i området.

I bosætningssporet er foreninger gået sammen om konceptet at ’gå til Korinth’. Byen har nemlig ikke en lokal skole, der kan være med til at sætte rammerne om lokalt fællesskab. Her er ambitionen at foreninger i samlet flok kan være med til at skabe det nære fællesskab og byde tilflyttere velkommen.

FAKTA: Strategisk udvikling i Haastrup

I Haastrup er ambitionen at fokusere på og udvikle landsbyens stærke fællesskaber og smukke omkringliggende natur. I bund og grund handler det om at sikre livskvalitet for medborgerne i Haastrup og sikre, at man nu og i fremtiden kan leve det gode liv hele livet i Haastrup.

Borgerne har formuleret syv udviklingsspor og har i de kommende år fokus på tre af udviklingssporene, nemlig stærke lokale fællesskaber, natur og biodiversitet samt børn og unge. Der arbejdes bl.a. på at etablere et fælles værksted i byen, der skal danne ramme for mange forskellige artede aktiviteter, heriblandt sikre aktiviteter for børn og unge og fællesskab på tværs af generationer.