Team Ydelse holder lukket 10. til 21. maj

Overgangen til et nyt fagsystem betyder, at ydelsesområdet lukker for telefoniske henvendelser i to uger. Udbetalingen af ydelser fortsætter og bliver ikke berørt.

Team Ydelse er en del af fagcentret Arbejdsmarked, og medarbejderne behandler ansøgninger og udbetalinger af diverse ydelser - blandt andet kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp, enkeltydelser og ledighedsydelse.

Teamets nuværende udbetalingssystem skal erstattes af et nyt og landsdækkende fagsystem, KY (Kommunernes Ydelsessystem), som er et moderne og mere brugervenligt system, der vil gøre sagsbehandlingen lettere til gavn for både borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Omlægningen til det nye system foregår fra mandag den 10. maj til fredag den 21. maj, hvor sagsbehandlerne skal overføre alle sager fra det nuværende fagsystem til KY. Samtidig skal sagsbehandlerne oplæres i det nye system.

Udbetaling af ydelser fortsætter

I denne periode vil sagsbehandlerne derfor ikke have adgang til sager og oplysninger, og det betyder, at Ydelse må lukke for henvendelser og spørgsmål fra 10. maj til 21. maj 2021 – begge dage inklusiv. Det vil dog være muligt at komme i kontakt med Ydelse vedrørende spørgsmål til sygedagpenge fra den 17. maj.

Nogle borgere og virksomheder vil muligvis kunne opleve længere sagsbehandlingstid på grund af overgangen, men udbetalingen af ydelser fortsætter i overgangsperioden.

Ingen planlagte aftaler mellem borgere, sagsbehandlere og evt. virksomheder i jobcenteret vil blive påvirket.  

Yderligere oplysninger, kontakt:

Karina Jensen
Teamleder, Ydelse
72 53 75 56

Christoffer Voss
Presseansvarlig
72 53 11 76