Tre familier lever mere klimavenligt i Faaborg-Midtfyn

Mindre kød, mere genbrug og grønnere transport. Det er nogle af de elementer, som tre familier i Faaborg-Midtfyn i et tre måneders forsøg vil have fokus på. De har samtidig sagt ja til at dele deres erfaringer med os andre.

Tina Christensen, Louise Smed Melgaard og Marie Degn repræsenterer hver tre klimafamilier, der har sagt ja til at deltage i forsøg med at reducere deres CO2-aftryk. Tina Christensen og Louise Smed Melgaard har begge mand og hhv. to og fire hjemmeboende børn, der deltager i forsøget. De to familier bor i hhv. Faaborg og Gislev. Marie Degn bor alene i Horne.

Ved forsøgets start har alle tre fået beregnet deres CO2-aftryk, og der er særligt en kategori, der overrasker de to børnefamilier, nemlig kategorien ’ting og sager’, der for begges vedkommende udgør over 40% af familiens CO2-aftryk.

Kåre Press-Kristensen, der er rådgiver fra Rådet for Grøn Omstilling, forklarer:

”Ting og sager dækker dybest set over alt det, vi forbruger. Fra tøj og møbler til biler, hårde hvidevarer og nye køkkener. Det belaster klimaet hver gang, der produceres en ny telefon eller fladskærm, fortæller han og fortsætter:

”Der er tre gode råd, hvis man ønsker at reducere den kategori: Køb mere genbrug, reparer i stedet for at smide ud, og del flere ting med naboerne, særligt haveredskaber og værktøj giver rigtig god mening at dele, fordi det ikke er noget, vi bruger hele tiden.”

Fødevarer og transport

Et andet område, hvor børnefamilierne vil sætte ind handler om mad. Her er ambitionen både at mindske madspild og at indføre kødfrie dage. Marie Degn spiser allerede i dag meget klimavenligt og gør blandt andet brug af app’en To Good to Go for at mindske madspild.

Transport er til gengæld et område, hvor alle tre familier ønsker at sætte ind på sigt. Når man bor i en landkommune som Faaborg-Midtfyn, er det svært at undvære bil. Alle tre familier har allerede inden forsøget talt om, at næste bil skal være en elbil.

Der er dog nogle ting, der holder dem tilbage, fortæller Kåre Press-Kristensen:

”Det kan være svært helt at gennemskue, hvad en elbil koster i drift, og endnu sværere er hele det praktiske omkring at lade den op. Kan man for eksempel få den ladet op, når man er på arbejde, og hvad hvis man skal besøge familie i den anden ende af landet.”

Men han tilføjer: ”Familier, der bruger elbiler til hverdag, betragter dog sjældent dette som en udfordring.”

Som en del af forsøget får familierne lov til at låne en elbil (Hyundai Ionic) og en elcykel af hhv. Søren Hansen, formand for Verdensmålsudvalget i Faaborg-Midtfyn og Jens Bruntse medlem af Verdensmålsudvalget.

 

 

Det gennemsnitlige CO2-aftryk og klimafamilierne

En gennemsnitlig dansker har et klimaaftryk på ca. 12 tons årligt fra private forbrug og dertil 5 tons årligt fra offentligt forbrug (sygehuse, institutioner, politi, militær m.v.). For at leve op til FNs Paris-aftale skal det ned på ca. 2,5 tons i 2050. Heldigvis vil der ske rigtig meget teknologiudvikling frem mod 2050.   

Alle tre klimafamilier i Faaborg-Midtfyn ligger allerede i dag lavere end den gennemsnitlige familie i Danmark. I forbindelse med forsøgets opstart har familierne fået rådgivning fra Rådet for Grøn Omstilling og har talt om, hvilke simple tiltag, de kan forestille sig at tage til sig. Med de tiltag vil familierne kunne reducere deres CO2-aftryk betydeligt. Se vedlagte opgørelse.

Læs mere om de tre klimafamilier, og få gode råd og inspiration til reduktion af CO2 på www.fmk.dk/klimafamilier
Baggrund

Baggrund

Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes Verdensmålsudvalg, der har sat forsøget om klimafamilier i gang. Verdensmålsudvalget er et såkaldt §17 stk. 4 udvalg, der har fået et år til at udarbejde forslag til handlinger til, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune kan arbejde med at realisere udvalgte verdensmål.

Det drejer sig om:  Mål 6 Rent vand og sanitet, Mål 7 Bæredygtig energi, Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion, Mål 13 Klimaindsats, Mål 15 Livet på land og Mål 17 Partnerskaber for handling. Verdensmålsudvalget har netop færdiggjort deres forslag til handlinger, som skal behandles på Kommunalbestyrelsesmødet den 8. juni.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Søren Hansen
Formand for Verdensmålsudvalget
Mobil 72 53 38 72

Kåre Press-Kristensen
Rådet for Grøn Omstilling
Mobil 22 81 10 27