Verdensmålsudvalg afleverer forslag til handlinger

Det seneste år har et midlertidigt verdensmålsudvalg i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdet med at finde svar på, hvordan kommunen kan realisere verdensmålene vedr. klimaindsats og miljømæssig/ ressourcemæssig bæredygtig udvikling. Udvalget afleverer sine anbefalingerne til kommunalbestyrelsen tirsdag.

Tirsdag den 8. juni afleverer Faaborg-Midtfyn Kommunes Verdensmålsudvalg et 100 sider langt handlekatalog til Kommunalbestyrelsen. Et katalog, der både indeholder igangværende handlinger og forslag til nye.

Formand for verdensmålsudvalget Søren Hansen (R) glæder sig over udvalgets arbejde:

”Det har været et vanskeligt år at arbejde i for et nyt, midlertidigt udvalg, fordi stort set alle møder har været afholdt virtuelt på grund af corona. Alligevel er engagementet fra udvalgets medlemmer brændt tydeligt igennem skærmene. Det er lykkes at udarbejde et ambitiøst bud på, hvordan vi kan arbejde med at realisere syv udvalgte verdensmål,” fortæller han og fortsætter:

”Jeg vil gerne bruge anledningen til at sige en særlig tak til de virksomheder, lokalråd og unge, som har deltaget i de virtuelle dialoger, vi har afholdt. Der er ingen tvivl om, at skal vi lykkes med så markante ændringer, som vi ønsker, så er det helt afgørende, at vi også fremover sikrer de fornødne dialoger og partnerskaber.”

Der var i kommissoriet for udvalgets arbejde lagt op til en lang række dialoger og events, men corona har vanskeliggjort det. Udvalget har dog haft virtuelle dialogmøder med repræsentanter for erhvervslivet, lokalrådene og ungdommen. Ideer fra disse møder fremgår under Verdensmål 17: Partnerskaber for handling i handlekataloget.

Ambitiøse nationale, regionale og lokale mål

Verdensmålsudvalget afleverer nu sit forslag til handlinger til kommunalbestyrelsen, der bliver bedt om at sende forslagene videre til bearbejdning og realisering i Teknik- og Miljøudvalget.

Borgmester Hans Stavnsager (S) takker udvalget for arbejdet:

”Grundlæggende står vi som samfund overfor en radikal omlægning af vores forbrug af klodens ressourcer og påvirkningen af miljøet. Verdensmålsudvalget kommer med et vigtigt bidrag til, hvordan vi kan tage hul på den store opgave, ligesom udvalget har skabt det fornødne overblik over, hvad vi allerede er i gang med. Det skal de have en stor tak for. Jeg ser frem til at følge det videre arbejde,” siger Hans Stavnsager og fortsætter:

”Vi har som kommune det forgangne år tilsluttet os både DK2020 og Fyn 2030, som er nationale og regionale tiltag, der skal sikre, at vi når i mål med blandt andet CO2 reduktion og genanvendelse af plast og husholdningsaffald. Verdensmålsudvalgets handlingsforslag spiller rigtig godt sammen med de ambitioner.”

Fakta om verdensmålsudvalget og handlekataloget

Verdensmålsudvalget er sammensat af seks politikere, der hver især repræsenterer et af de stående udvalg, repræsentanter for hhv. FFV, erhvervslivet, unge og lokalrådene. Derudover har der deltaget 3 borgerrepræsentanter i udvalget.

Handlekataloget indeholder et overblik over eksisterende handlinger og forslag til nye inden 7 af de 17 verdensmål, nemlig 

Verdensmål 6, Rent vand og sanitet

Verdensmål 7, Bæredygtig energi

Verdensmål 11, Bæredygtige byer

Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 13, Klimaindsats

Verdensmål 15, Livet på Land (Biodiversitet)

Verdensmål 17, Partnerskaber for handlinger


Se hele handlekataloget.

Læs mere om Verdensmålsudvalget

 

Yderligere oplysninger, kontakt:

Hans Stavnsager
Borgmester
72 53 17 14

Søren Hansen
Formand for verdensmålsudvalget
72 53 16 91