Vi skal sortere mere affald

Som et led i den nationale klimaplan skal borgerne i Faaborg-Midtfyn sortere flere typer affald. Kommunalbestyrelsen har netop sendt forslag til et nyt tillæg til kommunens eksisterende affaldsplan i høring, så vi fra januar 2022 kan leve op til de nye krav. Kommunen inviterer til borgermøder i juni.

Vi skal i endnu højere grad sortere vores affald. Et flertal i Folketinget har besluttet, at borgerne fremover skal sortere deres husholdsaffald i samlet set ti kategorier, nemlig madaffald, restaffald, pap- og papiraffald, metal- og glasaffald, farligt affald, tekstiler, plastik og drikkekartoner.

Kommunalbestyrelsen har netop behandlet forslag til nyt tillæg til kommunens gældende affaldsplan (Tillæg II - Affaldsplan 2015-2020), der skal sikre, at vi kan leve op til kravene. 

Det nye tillæg omhandler blandt andet:

1. Indsamling af flere typer af affald ved husstandene

2. Affaldsindsamling i sommerhusområderne

3. Affaldsindsamling i Faaborg midtby

 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V) fortæller om de nye krav til affaldssortering:

”De nye nationale affaldssorteringskrav får blandt andet betydning for, hvilke beholdere borgerne skal have derhjemme til deres husholdningsaffald,” forklarer han og fortsætter:

”Samtidig stiller øget sortering nye krav til det anlæg, der så skal håndtere affaldet, når det bliver hentet ind fra borgerne. På Fyn arbejder vi på at etablere et centralt sorteringsanlæg.”

De nye nationale krav træder i kraft pr. 1. juli 2021, men det er ikke fysisk muligt at nå det i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor har kommunen i lighed med en lang række kommuner søgt om udsættelse. Den nye ordning forventes at træde i kraft i Faaborg-Midtfyn fra januar 2022. 

Søren Kristensen understreger, at borgerne vil modtage udførlig information om den nye ordning, inden den træder i kraft.

Forslag til Tillæg II til affaldsplan 2015-2020 sendes i offentlig høring i otte uger fra den 12. maj til den 7. juli 2021.

Læs mere om forslag til nyt tillæg til affaldsordningen på fmk.dk/affald 

Borgermøder

I løbet af høringsperioden afholder Faaborg-Midtfyn Kommune tre borgermøder. Et borgermøde, der henvender sig bredt til borgerne i kommunen. Et møde målrettet borgere, der bor i Faaborg midtby og et borgermøde målrettet sommerhusejerne. 

Borgermøde om den nye sortering afholdes mandag den 7. juni i Espehallen.

Borgermøde for sommerhusejere afholdes onsdag den 2. juni på Øhavsskolen, afdeling Svanen.

Borgermøde for borgerne i Faaborg midtby afholdes torsdag den 10. juni på Øhavsskolen, afdeling Svanen.

Der er et max på 50 personer til borgermøderne, og tilmelding skal ske via fmk.dk/affald 

Yderligere oplysninger, kontakt:

Søren Kristensen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
72 53 16 88