Takster

Herunder finder du forskellige takster i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommunale takster for 2023

Luk alle
Åben alle

Befordring til dagcentre

Befordring tur/retur til visiteret træningstilbud 80 kr.

Bibliotek

 

Gebyr ved overskridelse af lånetid  
1-10 dage 20 kr.
11 - 20 dage 50 kr.
21 -30 dage 100 kr.
Mere end 30 dage 230 kr.
Erstatning af materiale efter 40 dages overskridelse 65 kr.
   
Fotokopi/print fra PC  
A4 sort/hvid 1 kr.
A3 sort/hvid 2 kr.
A4 farve 2 kr.
A3 farve 4 kr.

Botilbud

 

Botilbud **)  
Døgnkost - Palleshave, Lindehuset og Botilbuddet Korinth* 3.561 kr./md
**) borgertakst for visiteret til døgnkost  

 

Aflastning - Lunden  
Døgnkost* 93 kr./døgn
*) Taksten fastlægges først, når den endelige udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet foreligger. Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse  

Døgnkost

Palleshave, Lindehuset og Botilbud Korinth 3.561 kr./md
Aflastning Lunden 93 kr./døgn

Faaborg Havn

Faste liggepladser (pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn før 2013 udfases ved ophør) (takster er ekskl. moms)
Grundgebyr årlig leje 1.365 kr.
Pris pr. m2 102 kr.

 

Bådpladser med indskud (taksterne er ekskl. moms)
Årlig leje af pladser under 26 m2, grundgebyr 1.365 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr 2.814 kr.
Årlig tillæg for sidebro eller endeplads 1.200 kr.
Pris pr. m2 af pladsens areal 117 kr.
Indskud pr. m2 324 kr.

 

Bådpladser uden indskud (taksterne er ekskl. moms)
Årlig leje pladser under 26 m2, grundgebyr
1.365 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr 2.814 kr.
Årlig tillæg for sidebro eller endeplads 1.200 kr.
Pris pr. m2 af pladsens areal 127 kr.
Månedligt beløb til vand, kloak og renovation. 327 kr.

 

Venteliste til bådplads (taksterne er ekskl. moms)
Årligt gebyr 150 kr.

 

Midlertidige pladser  
Inderste bro 2, lystbådehavnen  
Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem bro og stenglacis 254 kr./md.
   
Broen og pontoner i lystbådehavn og erhvervshavn (taksterne er ekskl. moms)

I højsæsonen for lystbåde (1. juni - 31. august), kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser.
Der betales pr. md. årslejen for den pågældende pladsstørrelse, divideret med 3,5.
Udenfor højsæsonen for lystbåde, kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. 1/5 af årslejen for den pågældende pladsstørrelse.

 

Stadepladser på land (vinteropbevaring for fartøjer med fast liggeplads) (taksterne er ekskl. moms)
Indtil 17 m2 330 kr.
Fra 17-24 m2 466 kr.
Ud over 24 m2 20 kr.
   
Opbevaring på land for fastliggere i perioden 1/6-30/9 pr. påbegyndt måned   
Både indtil 17 m2 200 kr./md
Både over 17 m2 300 kr./md
   
Fartøjer uden fast plads i Faaborg betaler dobbelt pris efter satserne.

 

Slæbested (takster er inkl. moms)  
Brug af slæbested pr. gang  50 kr.
Chipkort 10 gange 425 kr.
Chipkort 25 gange 950 kr.

 

Søsætning/optagning - vognmænd (takster er inkl. moms)  
Afgift for søsætning/optagning af både samt liggende trafik, der ikke er hjemmehørende i Faaborg Havn:
Max 8 Tons 100 kr.
8 - 12 Tons 150 kr.
Over 12 Tons kræver havnens tilladelse og anvisning -

 

Brug af mastekran (takster er inkl. moms)  
Pr. halve time 55 kr.
Pr. have time udefrakommende sejlere 100 kr.

 

Kranløft af fastligger både/joller oktober - maj (takster er inkl. moms)
0-7,99 Tons 550 kr.
8-10,99 Tons 825 kr.
11-15,99 Tons 1.450 kr.
16-30 Tons 2.000 kr.

 

Kranløft af fastligger både/joller juni - september (takster er inkl. moms)
0-7,99 Tons 925 kr.
8-10,99 Tons 1.200 kr.
11-15,99 Tons 1.650 kr.
16-30 Tons 2.200 kr.

 

Kranløft af udefrakommende både/joller hele året (takster er inkl. moms)
0-7,99 Tons 925 kr.
8-10,99 Tons 1.200 kr.
11-15,99 Tons 1.650 kr.
16-30 Tons 2.200 kr.
   
Tillæg af håndtering af båd med mast på - gældende for alle 700 kr.

Tillæg til kranløft uden for nedenstående tidspunkter tillægges pr. påbegyndt time:

Mandag til torsdag 07.00-15.00
Fredag 07.00-13.00
Weekends og helligdage

475 kr. pr. time

 

Leje af stativer - udefrakommende både (takster er inkl. moms)
0-7 Tons 750 kr.
8-15 Tons 1.000 kr.
16-30 Tons 1.875 kr.

 

Håndtering af båd på stativ - kørsel til værft (takster er inkl. moms)
0-7 Tons 450 kr.
8-15 Tons 650 kr.
16-30 Tons 1.000 kr.

 

El og vand (takster er inkl. moms)  
El fra servicestander 4,5 kr./kWh
Vand pr. enhed (10 min.) 0 kr.

 

Gæstepladser (takster er inkl. moms)  
For anløb og ophold pr. døgn betales som følger:
Fartøjer indtil 8,99 m 170 kr.
Fartøjer fra 9,00 - 10,99 m 185 kr.
Fartøjer fra 11,00 - 12,99 m 215 kr.
Fartøjer fra 13,00 - 14,99 m 235 kr.
Fartøjer fra 15,00 - 16,99 m 260 kr.
Fartøjer fra 17,00- 19,99 m 345 kr.
Fartøjer fra 20 -24,99 m 425 kr.
Fartøjer fra 25 - 29,99 m 525 kr.
Fartøjer fra 30 - 34,99 m 695 kr.
Fartøjer over 35 m 925 kr.
Charter med over 12 personer 650 kr.
Statsskibe, afgift pr. person 65 kr.
T.S. skibe pr. person (max 180 kr. 2 første døgn gratis) 20 kr.
T.S. Skibe betaler særskilt for vand, da det ikke er lagt på prisen 50 kr.
Tillæg for flerskrogsbåde + 50 %
5. dag er gratis ved sammenhængende dage.
Der er frit anløb mellem kl. 10-14 uden forbrug af el og vand.

 

Takster ved brug af automater (takster er inkl. moms)
Bad pr. min. 2 kr./min
Vaskemaskine 30 kr.
Tørretumbler 30 kr.
Depositum - cashloader 50 kr.

Der opkræves herudover skibs og vareafgift på Faaborg Havn.
Regulativet kan fås ved henvendelse til Havnekontoret.

 

Hegnsyn

Vederlagstakst for hegnsyn 2.009 kr.
Vederlagstakst for vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven 1.435 kr.

ID-kort/pasfoto

Legitimationskort - personer over 16 år 150 kr.
Pasfoto ifm. udstedelse af pas 140 kr.

 

Jordstyringsgebyr (private)

Årligt gebyr pr. ejendom 17 kr.

Leje af pladser/Grønne områder

Leje af cirkuspladsen Faaborg (taksterne er ikke momsbelagt)
For første dag 2.000 kr.
Efterfølgende dage pr. dag 1.000 kr.

 

Leje af dyrskuepladsen Ringe (taksterne er ikke momsbelagt)
For første dag 2.000 kr.
Efterfølgende dage pr. dag 1.000 kr.

 

Leje af havneparken (taksterne er ikke momsbelagt)
For første dag 1.000 kr.
Efterfølgende dage pr. dag 500 kr.

 

Leje af andre pladser  
Første dag 1.000 kr.
Efterfølgende dag pr. dag 500 kr.
   
Ale beløb er excl. oprydning på pladserne  

Parkeringslicens

Parkeringslicens Faaborg Midtby 1.000 kr./år

Plejehjem og aflastning

Plejehjem  
Døgnkost 3.985 kr./md
Toiletartikler 57 kr./md
Rengøringsartikler 33 kr./md
Vaskemidler 20 kr./md
Leje og vask af linned 278 kr./md
Vask af personligt tøj 330 kr./md

 

Plejehjem - tilbagebetaling ved afbestilling af hovedmåltider
Døgntakst 129 kr./døgn
Morgenmad 24 kr./døgn
Det varme måltid 33 kr./døgn
Det kolde måltid 33 kr./døgn

 

Midlertidigt ophold på rehabiliteringscenter/aflastning på plejehjem
Døgnkost 129 kr./døgn
Leje og vask af linned 10 kr./døgn
Vask af personligt tøj 19 kr./vask
Rengøringsartikler og vaskeklude 4 kr./døgn

 

Renovation

Her finder du oplysninger vedr. årlige takster for renovation hos FFV.

Rykkergebyrer

Gebyr pr. rykker for kommunale krav uden udpantningsret  100 kr.
Gebyr pr. rykker for kommunale krav med udpantningsret 250 kr.

Skadedyrsbekæmpelse

Afgift er 0/00 af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år 0,095 
Afgiften er ikke momsbelagt.  

Skatter og afgifter

Udskrivningsprocent 26,10
Kirkeskatteprocent 1,05
Grundskyldspromille 22,85
Grundskyldspromille af produktionsjord 7,20
Dækningsafgift af offentlig ejendoms grundværdier (promille) 11,425
Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme (promille) 5,712

Skorstensfejning

Skorstensfejning  
Første skorsten indtil 10 m.  115 kr.
Efterfølgende skorstene indtil 10 m. (samme ejendom) 90 kr.
For hver påbegyndt meter ud over de 10 m. 4 kr.
Rensning af centralkedler 263 kr.
Rensning af brændeovne 131 kr.

 

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%

 

For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.

 

Rensning af røgrør og røgkanaler  
35x35 cm indvendigt mål for første meter 61 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter 30 kr.
Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter 121 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter 61 kr.

 

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

 

For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom 115 kr.

 

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

 

Tilmelding af nye skorstene/ildsteder 437 kr.
Påtegning af prøvningsattest 120 kr.
Taksterne på området er alle excl. moms  

Social tilsyn Syd- Godkendelse og tilsyn med døgntilbud

Tilsyn af opholdssted med 0 - 7 pladser:  
Tilsyn med døgntilbud 37.906 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud 26.222 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse 7.480 kr.
Skærpet tilsyn 3.791 kr.

 

Tilsyn af opholdssted med 8 - 24 pladser:  
Tilsyn med døgntilbud 45.487 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud 31.466 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse 8.976 kr.
Skærpet tilsyn 4.549 kr.
Tilsyn med tilbud omfattet af SEL §66 stk 1 nr 8 38.664 kr.

 

Tilsyn af opholdssted med 25 - 49 pladser:  
Tilsyn med døgntilbud 75.811 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud 52.443 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse 14.961 kr.
Skærpet tilsyn 7.581 kr.
Tilsyn med tilbud omfattet af SEL §66 stk 1 nr 8 64.439 kr.

 

Tilsyn af opholdssted med 50+ pladser:  
Tilsyn med døgntilbud 113.717 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud 78.665 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse 22.441 kr.
Skærpet tilsyn 11.372 kr.
Tilsyn med tilbud omfattet af SEL §66 stk 1 nr 8 96.659 kr.

 

Finansiering på plejefamilieområdet:  
Socialtilsyn Syd - Objektiv finansiering på plejefamilieområdet 31.731.001 kr.

 

 

 

Spildevand

Her finder du takster for spildevand hos FFV.

 

Sundhedskort og folkeregister

Sundhedskort 220 kr.
Folkeregisteroplysninger 89 kr.
Nyt personnummerbevis 89 kr.
Bopælsattest 89 kr.
Navneattest 0 kr.

Ø-færgen - takster for perioderne 1/1-25/6 og 9/8-31/12

Billetter og kort  
Personbilletter voksen* 65 kr.
Pensionistbillet* 50 kr.
Børn 4-15 år* 50 kr.
Personkort børn - øbobørns gæster* 25 kr.
Arbejdskort pr. måned 775 kr.
Gruppebillet voksen (min. 10 pers.) 50 kr.
Gruppebillet barn (min. 10 pers.) 40 kr.
Gruppebillet cykel (min. 10 stk.) 10 kr.
Cykel/cykelanhænger* 15 kr.
Knallert/motorcykel/scooter 55 kr.
Biler/køretøjer under 6 m (privatkørsel)* 100 kr.
Biler/køretøjer over 6 m (privatkørsel)* 150 kr.
Biler/varebiler (erhvervskørsel) inkl. fører 115 kr.
Trailere/campingvogn under 4 m (privatkørsel)* 95 kr.
Trailere/campingvogn over 4 m (privatkørsel)* 125 kr.
Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) under 4 m. inkl. gods 80 kr.
Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) over 4 m. inkl. gods 115 kr.
Olietillæg personer og cykler 10 kr.
Olietillæg andre køretøjer 20 kr.

 

Ø-boer  
Biler under 3.500 kg* 80 kr.
Biler månedskort 1.325 kr.

 

Ekstrasejladser  
Ø-foreninger 4.300 kr.
Andre (2 timer inkl. personer ekskl. køretøjer) 8.000 kr.
   
Ekstrasejladser skal bestilles minimum 2 måneder i forvejen.  
Ved bestilling senere end 2 måneder forud betales 3.680 kr.
Øboer, Ø-foreninger og andre mm. I tidsrummet 22.00-06.00 15.000 kr.

 

Traktorer  
Traktor + vogn max 12 Tons egenvægt inkl. fører 180 kr.
Traktor + vogn over 12 Tons egenvægt inkl. fører 290 kr.
Læs på vogn pr. Tons (både til/fra Faaborg) 10 kr.

 

Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner  
Max 2 Tons egenvægt 75 kr.
Max 2 Tons egenvægt inkl. fører 160 kr.
Max 11 Tons egenvægt inkl. fører 245 kr.
11-17 Tons egenvægt inkl. fører 370 kr.
Lastbil over 17 Tons pr. T egenvægt 30 kr.
Læs på vogn pr. Tons (både til/fra Faaborg) 10 kr.

 

Busser  
Bus under 8 m 270 kr.
Bus over 8 m 345 kr.

 

Gods, containere mv.  
Gods/pakker max 20 kg 0 kr.
Gods på palle/pakker 20-100 kg 35 kr.
Gods på palle max 500 kg 35 kr.
Gods på palle/big-bag max 500 kg 55 kr.
Containere (små) 400 kg 30 kr.
Rederivogn inkl. 500 kg gods 70 kr.
Container døde dyr 75 kr.
Alle priser er ekskl. fører hvis ikke andet er angivet  
   
* Ved køb af værdikort på minimum 1.000 kr. opnås rabat på 25 %
 

Ø-færgen - takster for perioden 26/6-8/8

Billetter og kort  
Personbilletter voksen* 140 kr.
Pensionistbillet* 110 kr.
Børn 4-15 år* 100 kr.
Personkort børn - øbobørns gæster* 55 kr.
Arbejdskort pr. måned 750 kr.
Udstedelse af ø-kort/værdikort/arbejdskort* 110 kr.
Gruppebillet voksen (min. 10 pers.) 110 kr.
Gruppebillet barn (min. 10 pers.) 75 kr.
Gruppebillet cykel (min. 10 stk.) 35 kr.
Cykel/cykelanhænger* 40 kr.
Knallert/motorcykel/scooter 110 kr.
Biler/varebiler (privatkørsel) under 6 m* 230 kr.
Biler/varebiler (privatkørsel) over 6 m* 335 kr.
Biler/varebiler (erhvervskørsel) inkl. fører 115 kr.
Trailere/campingvogn (privatkørsel) under 4 m* 130 kr.
Trailere/campingvogn (privatkørsel) over 4 m* 200 kr.
Trailere/campingvogn(erhvervskørsel) under 4 m. inkl. gods 80 kr.
Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) over 4 m. inkl. gods 115 kr.
Olietillæg personer og cykler 10 kr.
Olietillæg andre køretøjer 20 kr.

 

Ø-boer  
Biler under 3.500 kg* 190 kr.
Biler månedskort 1.325 kr.

 

Ekstrasejladser  
Ø-foreninger 4.300 kr.
Andre 8.000 kr.
   
Ekstrasejladser skal bestilles minimum 2 måneder i forvejen.  
Ved bestilling senere end 2 måneder forud betales gebyr 3.680 kr.
Øboer, Ø-foreninger og andre mm. I tidsrummet 22.00-06.00 15.000 kr.

 

Traktorer  
Traktor + vogn max 12 Tons egenvægt inkl. fører 180 kr.
Traktor + vogn over 12 Tons egenvægt inkl. fører 290 kr.
Læs på vogn pr. Tons (både til/fra Faaborg) 10 kr.

 

Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner  
Max 2 Tons egenvægt 75 kr.
Max 2 Tons egenvægt inkl. fører 160 kr.
Max 11 Tons egenvægt inkl. fører 245 kr.
11-17 Tons egenvægt inkl. fører 370 kr.
Lastbil over 17 Tons pr. Tons egenvægt 30 kr.
Læs på vogn pr. Tons (både til/fra Faaborg) 10 kr.

 

Busser  
Bus under 8 m 600 kr.
Bus over 8 m 770 kr.

 

Gods, containere mv.  
Gods/pakker max 20 kg 0 kr.
Gods på palle 20-100 kg 35 kr.
Gods på palle max 500 kg 35 kr.
Gods på palle/big-bag max 500 kg 55 kr.
Containere (små) 400 kg 30 kr.
Affaldscontainere 5 T 220 kr.
Rederivogn inkl. 500 kg gods 70 kr.
Container døde dyr 75 kr.
Alle priser er ekskl. fører hvis ikke andet er angivet  
   
* Ved køb af værdikort på minimum 1.000 kr. opnås rabat på 25 %  

Spørgsmål? Kontakt os

Økonomi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30
Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30