Aktiv information på fmk.dk

På baggrund af den nye offentlighedslov fra juni 2013 har vi her i kommunen udviklet nedenstående retningslinjer for aktiv information på vores hjemmeside.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe grundlag for en åben og aktiv offentlig debat om kommunens udvikling og virke. Det forudsætter videst mulig åbenhed om kommunes opgaver som myndighed og en vedvarende aktiv informationsstrøm om indholdet i de politiske beslutninger og grundlaget for dem.

Målet med den aktive informationsindsats er at styrke dialogen med borgerne for at fremme tilliden til og forståelsen for Faaborg-Midtfyn Kommunes virksomhed som myndighed.

Med udgangspunkt i offentlighedslovens bestemmelser om aktiv information er der fastsat følgende retningslinjer for, hvilken information der skal være tilgængelig på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside www.fmk.dk:

 • Overordnet information om Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejdsområder
 • Information om Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation, herunder kompetencefordelingsplan, forretningsorden og styrelsesvedtægt
 • Information om Faaborg-Midtfyn Kommunes erhvervsservice
 • Information om politiske målsætninger og strategier
 • Vedtagne budgetter og årsregnskaber
 • Dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og de politiske udvalgs møder
 • Links til digitale selvbetjeningsløsninger
 • Serviceinformation, pressemeddelelser og nyheder fra Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Postlister
 • Ledige stillinger
 • Kontaktinformation

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at lære mere om den nye offentlighedslov fra 2013, så kan du via linket herunder finde den på retsinformation.dk

Den nye offentlighedslov