Mål- og effektstyring

I Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker vi, at borgere og virksomheder får mest mulig værdi ud af vores ressourcer. Derfor har vi indført et koncept, som vi kalder mål- og effektstyring.

Formålet med mål- og effektstyring

Mål- og effektstyring handler om at skabe synlighed for, om vores indsatser gør en forskel for borgerne. Mere konkret er formålet:

  • At skabe den størst mulige værdi af de kommunale ressourcer til gavn for borgere og virksomheder
  • At virkeliggøre kommunalbestyrelsens målsætninger og visioner
  • At vi løbende følger op på vores indsatser, så politikere, ledere og medarbejdere kan prioritere og træffe beslutninger på baggrund af konkret viden om, hvad der virker

Hvordan gør vi?

Med mål- og effektstyring formulerer kommunalbestyrelsens nogle prioriterede mål for hele kommunen. De politiske mål skaber et fælles fokus og retning for opgaveløsningen som medarbejderne skal arbejde efter.

Et vigtigt element til at skabe en rød tråd fra de politiske mål til vores indsatser er vores mål- og effektaftaler. Alle selvstændige enheder, institutioner, stabe og koncernområder indgår en mål- og effektaftale med en koncernchef eller kontaktdirektør om, hvilke mål og handlinger den enkelte enhed skal arbejde med de kommende to år. Ved løbende at følge op på vores indsatser får både ledere og medarbejdere et grundlag for dialog, faglig refleksion og mulighed for at tilpasse indsatsen, så den giver størst mulig virkning for vores borgere og virksomheder.