Organisationsdiagrammer

En kommune er ofte en meget sammensat og kompleks størrelse. Vi har derfor udarbejdet en række organisationsdiagrammer, der hjælper dig til at forstå vores opbygning bedre samt synliggør hvordan vi arbejder.