Politisk delegationsplan

Den politiske delegationsplan beskriver opgavefordeling mellem kommunalbestyrelse, økonomiudvalg m.fl.

Kommunalbestyrelsen kan i sagens natur ikke forholde sig til og træffe beslutning i samtlige sager i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommunalbestyrelsen kan – medmindre andet er fastsat i lovgivningen – frit delegere sin kompetence til de politiske udvalg og til administrationen.

Formålet med denne delegationsplan er at beskrive, hvordan kommunalbestyrelsen har valgt at fordele indstillings- og beslutningskompetencen.

Den aktuelle delegationsplan blev vedtaget på et kommunalbestyrelsesmøde den 14. januar 2020.

Politisk delegationsplan