Driftspuljen

Foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune kan søge om støtte til mindre driftstiltag i lokalsamfundene i op til 3 år.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at give foreninger mulighed for at søge om støtte til mindre driftstiltag i lokalsamfundene, og har derfor vedtaget en driftspulje.

Der er i alt afsat 100.000 kr. til formålet.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger kan indsendes løbende. 

Ansøgningerne behandles hurtigst muligt af Faaborg-Midtfyn Kommunes Økonomiudvalg. Alle ansøgere får besked om afgørelsen via mail.

Krav til ansøgning

  • Der kan maksimalt søges om støtte på 10.000 kr. pr. ansøgning
  • Der kan maksimalt søges om støtte i en tidsbegrænset periode på maksimalt 3 år.
  • Driftstilskuddet kan kun anvendes til lovlige kommunale formål, det vil sige, at kommunen selv skulle kunne varetage aktiviteterne, driften eller anlægget.

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

  • Navn og kontaktoplysninger på ansøger(e)
  • En beskrivelse af tiltaget, og hvorfor der søges om støtte
  • Beløbet der søges om (maks. 10.000 kr.), hvad tilskuddet fra driftspuljen går til samt hvor mange år der søges om støtte (maks. 3 år).

Hvis en forening modtager støtte fra driftspuljen, skal der senest efter 2 år gives en status på driften, herunder forventningerne til fremtidig finansiering af driften, når det kommunale tilskud udløber.

Indsend ansøgning via nedenstående formular. Hvis du gerne vil sende ansøgningen som et dokument, kan du vedhæfte den som bilag.

Ansøg driftspuljen

Her kan du vedhæfte relevante bilag.

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30