Event- og udviklingspuljen

Som borger eller forening kan du søge om tilskud til tiltag, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Målet med Event- og udviklingspuljen er at fremme udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv, turisme og bosætning. Event- og udviklingspuljen giver derfor borgere, foreninger, organisationer med videre mulighed for at søge tilskud til diverse udviklingstiltag i kommunen.

Puljen råder over ca. 750.000 kr. om året.

Ansøgningsfrist


Ansøgninger kan indsendes løbende.

Ansøgningerne behandles hurtigst muligt af Faaborg-Midtfyn Kommunes Økonomiudvalg. Alle ansøgere får besked om afgørelsen via mail.

Ansøgningskrav

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

  • navn og kontaktoplysninger på ansøger(e)
  • en beskrivelse af udviklingstiltaget, og hvordan tiltaget fremmer erhverv, turisme eller bosætning
  • et samlet budget for det ansøgte tiltag, og hvad tilskuddet fra udviklingspuljen går til
  • i ansøgningerne til Event- og udviklingspuljen lægges der vægt på egenfinansiering, herunder værdien af eget arbejde, men det er ikke et krav
  • hvis der er ansøgt om støtte fra øvrige puljer eller fonde skal dette fremgå.

Bemærk, at ansøgningen ikke kan imødekommes, hvis ovenstående forhold ikke er medtaget i ansøgningen.

Indsend ansøgning via nedenstående formular. Hvis du gerne vil sende ansøgningen som et dokument, kan du vedhæfte den som bilag.

Ansøg Event- og udviklingspuljen

Her kan du vedhæfte relevante bilag.

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30