Slå i gang puljen 2023

Slå i gang puljen, støtter hurtigt gennemførte projekter.

Støtte til lokale projekter og ildsjæle

Faaborg-Midtfyn Kommunes ønsker, at støtte op om projekter og ildsjæle, der udvikler attraktive by- og lokalsamfund og i 2023 prioriteres projekter

 • Der understøtter handlinger i forbindelse med landsbyplaner, samt udarbejdelse af nye landsbyplaner/udviklingsplaner
 • Der er målrettet tiltag i relation til FN's Verdensmål
 • Der indarbejder en eller flere af de 9 anbefalinger i Faaborg-Midtfyns Kommunes Landsbyanalyse

Så i gang puljen

Der stilles 125.000 kr. til rådighed i 2023.

Puljens formål er at støtte mindre og hurtigt gennemførte projekter med en finansiering op til 10.000 kr. pr. projekt.

Puljen kan søges løbende.

Puljen administreres af Fynsland, med kommunal administrativ involvering og kommunens landdistriktskoordinator som tovholder.

Kultur og Lokalsamfundsudvalget orienteres om bevillinger fra puljen.

Puljens formål er at yde støtte til:

 • Projekter der indeholder nye idéer og skal være med til at skabe nye muligheder for en større gruppe borgere i lokalområdet
 • Formidling og kommunikation
 • Forundersøgelser og skitsetegninger til større projekter

Kriterier for Slå i gang puljen er:

 • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Projekterne skal være gennemført inden for 3 måneder
 • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse og drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder
 • Projektet må ikke være påbegyndt
 • Projekter der fremmer at flest mulig får gavn af projektet, er innovativt eller nytænkende vil blive foretrukket
 • At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”Projekterne skal afvikles i Faaborg-Midtfyn Kommune

Hvem kan der ydes tilskud til?

Der kan ydes tilskud til foreninger, selvejende institutioner. Enkeltpersoner og selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.

Behandling af ansøgninger

Det er Fynsland, paraplyorganisationen for lokalrådene i Faaborg-Midtfyn Kommune, der administrerer Slå i gang puljen, med administrativ understøttelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktskoordinator.

Ansøg Slå i gang puljen 2023

Oplysninger om ansøger
Hvis du søger som privatperson, undlad at udfylde CVR-nummer
Oplysninger om projektet
Skriv kort resumé af projektet. (Hvad er projektets formål? Hvem, hvad, hvorfor og hvordan)
Der skal vedhæftes en uddybende beskrivelse af projektet
Hvornår forventes projektet afsluttet?
Økonomi
Hvilket beløb søges fra "Slå i gang puljen" (Maks 10.000 kr.)
Medfinansiering via frivilligt arbejde Et kriterie for puljen er, at der forelægger egen finansiering enten i form af økonomi eller frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde ønsket angivet i kr. og 1 time frivilligt arbejde kan omregnes således, at 1 times arbejde udgør 100 kr.