Legat som kan søges af landmænd i Broby og Hårby

Rentier Rasmus Rasmussen og hustru Caroline Rasmussen Moses og hendes søstre Cathrine, Anne og Rasmine Rasmussen Moses legat er pt. under nedlæggelse og kapitalen som udgør 140.000 kr. skal derfor udloddes.

I henhold til legatets fundats er det legatets formål, at yde støtte til flittige landmænd i de tidligere Broby og Hårby kommuner, til forbedring af driftsinventar og besætning. 

Legatportionsstørrelse er ikke på forhånd fastlagt. Ansøgninger vil blive vurderet enkeltvis. Ansøgninger som ikke opfylder fundatsen vil ikke blive taget i betragtning. 

Sidste frist for ansøgning er den 1. februar 2020. 

Ansøgning skal ske via Assens Kommunes hjemmeside: www.assens.dk/legater. Der skal bruges nem-id. 

Alle ansøgere kan forvente svar på ansøgning ultimo marts 2020. 

Ved spørgsmål kontakt: Byrådssekretariatet, Assens Kommune, tlf. 64747500.