Legat til støtte af unges videreuddan- nelse

Formålet med legatet er at støtte unges videreuddannelse. Legatet kan søges af unge mellem 16-30 år, der samtidig opfylder en række andre kriterier.

Legat til støtte af unges videreuddannelse.

Legatet kan søges af unge mellem 16-30 år, der er bosat eller barnefødt i Faaborg, og som søger/modtager uddannelse, deltager i faglige kurser, højskole, seminarium, kostskole eller lign.

Fortrinsberettiget er unge, der er medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, en lærlingeklub oprettet af en fagforening, eller hvis ens forældre er medlem af FH eller Socialdemokratisk forbund i Danmark.

Kontakt

Carsten Hansen
72 53 14 11 eller 72 53 05 30
okonomi@fmk.dk