Arkitekturens Dag 2019

Nationalt fejres ”Arkitektur og kulturmiljøer” i Danmark 7. oktober. Faaborg-Midtfyn sætter fokus på de større aktuelle udviklingsprojekter i Faaborg og Årslev, hvor der er særligt fokus på særlige kulturmiljøer.

Bofællesskabet Torpegård: Hør om mulighederne

Et bæredygtigt bofællesskab er på vej i Diernæs.
Med udsigt til kirken og skovene og de åbne marker, er der givet lokalplantilladelse til opførelse af 12 individuelle huse på egne matrikler. Der er i alt 7,7 ha økologisk dyrket landbrugsjord på det gamle husmandssted, som er beliggende på Mosetoften 25.
Der vil på arkitekturens dag være mulighed for at høre nærmere om fællesskabets idéer om stedet og aktiviteterne. Der vil være tegninger at se på bæredygtige huse og enkelte modeller af byggerierne. Der er tale om træhuse og halmhuse samt et halmhus sammenbygget med en skurvogn.
Besøg stedet og få dine spørgsmål besvaret.
Vi er der fra kl. 14.00 til 16.00 med snak, kaffe og kage.

Faaborg by i bevægelse: Arkitektur og byudvikling

Faaborg er kendt for sine betydningsfulde kulturmiljøer med mange fredede og bevaringsværdige bygninger – med Faaborg Museum som et af de store fyrtårne - og for sin unikke natur med bakker og øhav.
Faaborg-Midtfyn Kommune har i samarbejde med Realdania indbudt til en parallelkonkurrence om en udviklingsplan for Faaborg havn og by, og der er tale om et meget omfattende byudviklingsprojekt, der skal tegne byens fremtid - ikke mindst hvad angår sammenhængen med arkitektur.
Planen skal give svar på, hvordan Faaborg kan gøres endnu mere attraktiv for både borgere, turister og erhvervsliv og vise, hvordan byen bedst muligt udnytter sine potentialer, herunder ledige arealer og bygninger i havne- og kulturområdet for at skabe nyt liv og ny vækst.
Flere store kulturprojekter er undervejs – et nyt Øhavsmuseum, et kurprojekt og en udvidelse af Faaborg Museum. Men hvor skal projekterne placeres, og hvordan styrker de bedst den samlede udvikling af Faaborg?

Konkurrencen om en udviklingsplan for byen er i fuld gang, og i anledning af Arkitekturens Dag 2019 inviterer Faaborg Museum i samarbejde med Faaborg Midtfyn-Kommunes By- og egnsstrategisk sekretariat alle interesserede indenfor for at høre om den igangværende konkurrence og tankerne bag og stille spørgsmål.

Resultatet af konkurrencen offentliggøres først tirsdag d. 3. december 2019.

Program

Kl. 8.30 - 11:00 Museum med magi
I anledning af arkitekturens dag indbyder Faaborg Museum i samarbejde med arkitekterne Hanne Raunsmed Andersen og Fay Kirsten Mitchell Nielsen til en vandring i børnehøjde med opgaver undervejs gennem Faaborg Museums flotte bygning, der er fuld af vilde farver, magiske mønstre og overraskende detaljer.
Omvisningen er målrettet 1. - 2. klasse og varer ca. 2 timer.
Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig.
Kontakt hanan@fmk.dk for nærmere aftale.
Sted: Faaborg Museum, Grønnegade 75, Faaborg

Kl. 15. 00-16.00: Byvandring til arkitektkonkurrencens tre fokusområder
Vær med når turen går rundt til Slagterigrunden, Banegårdsområdet og Kulturområdet, der er i fokus for helhedsplanen for Faaborg By og Havn.
Ved bl.a. Gertrud Hvidberg-Hansen, Faaborg Museum, Fay Mitchell Nielsen, Lisbeth Sommerlund og Hanne Raunsmed, arkitekter Faaborg-Midtfyn Kommune.
Mødested: Faaborg Museum, Grønnegade 75, Faaborg

Kl. 16.00-17.00: Faaborgs fremtid
Hvordan kommer vi til at opleve Faaborg om 10 år?
Ved Gertrud Hvidberg-Hansen, Faaborg Museum, arkitekter Fay Mitchell Nielsen, Lisbeth Sommerlund og Hanne Raunsmed, Faaborg-Midtfyn Kommune.
Sted: Faaborg Museum, Grønnegade 75, Faaborg
Ingen tilmelding nødvendig, mød bare op. Fri entré.

ÅRSLEV  
Polymeren, Stationsvej 69 Årslev - https://polymeren.com/

Forstaden, Årslev
Polymeren

Kl. 17.30-19.00: ARKI KIDS - gå til arkitektur og design på Polymeren
Tingcentralen og Artifact giver en forsmag på fritidsholdet Arki Kids - og det er helt gratis.
Slip fantasien løs i Port 10 på Polymeren - byg løs i Tingcentralens rullende værksted, tegn med 3d penne eller byg med på Fremtidens Forstad i Minecraft.
Arki Kids var en stor succes i foråret og nu kan du prøve, om det også er noget for dig. Der starter nyt hold op igen onsdag 23. oktober kl. 16.30-18.30 på Polymeren. Her er der plads til store visioner, eksperimenter og fantasi. Holdet prøver kræfter med arkitektur og design gennem modelbygning, design i genbrugsmaterialer, digitale tegneprogrammer, Minecraft og meget mere. Holdet er for børn/unge i alderen 10-15 år.
Hør mere og tilmeld dig til koordinator Stine Larsen, slar1@fmk.dk eller 72 53 80 84.

Kl. 19.00
Velkomst ved borgmester Hans Stavnsager og næstformand Poul Erik Hansen, By&Land, Midtfyn
Polymeren, kort fortalt ved Trine Hedegaard Jensen, projektleder Faaborg-Midtfyn Kommune
Præmiering af årets bedste bidrag til vores omgivelser ved By&Land, Midtfyn
Paneldebat  med fokus på erfaringerne med kommunens arkitekturpolitik
www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/arkitekturpolitik/

I panelet er bl.a.: Katrine Østergaard Bang, arkitekt MAA, Akademisk Arkitektforening, Jens Kvorning arkitekt MAA, professor emeritus KADK, Kunstakademiets Arkitektskole, Torben Wigges Schmidt, kommunalpolitiker, ingeniør Maria Christiansen og arkitekt Fay Mitchell Nielsen, Faaborg-Midtfyn Kommune som alle arbejder med kommunal arkitekturpolitik.
Panel  med fokus på erfaringerne med kommunens arkitekturpolitik og bygnings præmiering.
Ingen tilmelding nødvendig, mød bare op. Fri entré.

Program 7. oktober 2019

Oplev de mange fællesskaber.

Se program

Vil du vide mere...

Kontakt

Hanne Raunsmed
By, Land og Kultur
72 53 20 80

Fay Kirsten Mitchell Nielsen
By, Land og Kultur
72 53 20 18

Lisbeth Sommerlund
By, Land og Kultur
72 53 20 12