Assensvej i Millinge

Assensvej i Millinge opleves af de bløde trafikanter som meget utryg. Derfor skal forholdene for cyklister og gående forbedres fra øst ved Østerbyvej og til vest ved Stenbækvej.

Baggrundsinformation om projektet

Det er et trafikprojekt udsprunget af borgerønske om at få asfalteret fortovene langs med Assensvej gennem Millinge.

Der er på udvalgsmøde i maj besluttet at projektet går fra Stenbækvej i vest og til Østerbyvej i øst, og at der indenfor budgetrammen kan kigges på en løsning for krydset.

Budgetrammen forventes ikke at have midler til at etablere løsningen i krydset ved Assensvej/Kirkegyden/Østerbyvej, men der er besluttet at der skal kigges på en løsning, og evt. gerne projekteres en løsning til det pågældende kryds.

Kontakt

Projektleder
Erik Møller Frøkiær
emmog@fmk.dk 

Borgermøde

Borgermøde til drøftelse af løsningsforslag.

Præsentation

Referat