Assensvej i Millinge

Assensvej i Millinge opleves af de bløde trafikanter som meget utryg. Derfor skal forholdene for cyklister og gående forbedres fra øst ved Østerbyvej og til vest ved Stenbækvej.

Baggrundsinformation om projektet

Det er et trafikprojekt udsprunget af borgerønske om at få asfalteret fortovene langs med Assensvej gennem Millinge.

Der er på udvalgsmøde i maj besluttet at projektet går fra Stenbækvej i vest og til Østerbyvej i øst, og at der indenfor budgetrammen kan kigges på en løsning for krydset.

Budgetrammen forventes ikke at have midler til at etablere løsningen i krydset ved Assensvej/Kirkegyden/Østerbyvej, men der er besluttet at der skal kigges på en løsning, og evt. gerne projekteres en løsning til det pågældende kryds.

Tidsplan

2018 Sommer/efterår
Afdækning af ønsker og behov
Analysere de mulige løsningsforslag

2018 Efterår/vinter
Projektering ved rådgivende ingeniørfirma

2019 Vinter/forår
Evt. Arealerhvervelse, indgåelse af aftaler om køb/overdragelse af jord til projektet

2019 Sommer/efterår
Etablering af den valgte løsning

Borgermøde

Mandag 20. august
Borgermøde til drøftelse af løsningsforslag - tak for en god aften

Præsentation

Referat

Kontakt

Projektleder
Randi Strib
rastr@fmk.dk