Bedre bredbånd

Det er vores ønske, at alle dele af kommunen får hurtigt og stabilt bredbånd. Derfor støtter vi op om lokale bredbåndsinitiativer på flere måder.

Fold alle ud

Det kan vi hjælpe dig med

  • Kortafdækning af dit lokalområde og viden om, hvordan din lokale sammenslutning kan se ud.
  • Hjælp til formidling af projektet, f.eks. i forhold til presseomtale og anden form for videndeling.
  • Vejledning, sparring og hjælp, både i forbindelse med bredbåndsprojekter generelt og kommende ansøgningsrunder til Energistyrelsens bredbåndspulje.
  • Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne være behjælpelig med, at alle borgere i kommunen får adgang til hurtigt internet. Derfor tilbyder vi en kommunal medfinansiering på 1.000 kr. pr husstand, der er med i et projekt, som ansøger bredbåndspuljen.

Hvorfor sker det ikke automatisk?

Det ikke lovligt for kommuner at yde økonomisk støtte til bredbåndsinfrastruktur og lignende, fordi etablering af bredbåndsnet ikke er kommunal forsyningsvirksomhed. Det vil sige, at udrulningen af bredbånd skal ske på markedsvilkårene.

Derfor må vi ikke udrulle bredbånd eller yde økonomisk støtte eller garanti for andres bredbåndsprojekter. Dog kan vi yde medfinansiering i forbindelse med ansøgning af Energistyrelsens bredbåndspulje, jf. den landspolitiske aftale om vækst og udvikling i hele Danmark.

Bredbåndsambassadør i dit lokalområde?

Oplever du, at hastigheden på dit internet snegler sig afsted og vil du gerne bidrage til, at dit lokalområde får hurtigere og stabilt bredbånd?

Her på siden kan du finde inspiration, råd og vejledning til, hvordan du starter et borgerinitiativ op, som kan være med til, at I får hurtigt og stabilt internet i dit lokalområde. Som ambassadør vil du blive den, dine naboer henvender sig til, hvis de har spørgsmål omkring det projekt, du er ambassadør for.

Gode råd til opstart

Her er fem trin som du bør være opmærksom på, hvis du ønsker at starte et bredbåndsinitiativ op i dit lokalområde:

  1. Få hjælp til projektet - det kræver en del tid at opstarte et bredbåndsinitiativ og det kan være svært at gøre det alene. Involvér dig derfor med nogle flere i lokalområdet.
  2. Sørg for god organisering - der skal være klarhed omkring, hvem der står for hvilke opgaver i projektet og hvem, der for eksempel kan udtale sig på projektgruppens vegne.
  3. Fremstil materiale til omdeling - det kan for eksempel være et brev, hvor folk kan læse om de fordele, der er ved bredbånd og hvorfor det er vigtigt for lokalområdet.
  4. Stem dørklokker - det kan være en god idé at tage en personlig snak med folk. På den måde kan du samtidig veje stemningen i lokalsamfundet i forhold til holdningerne til bredbånd.
  5. Involvér lokalsamfundet - invitér til et borgermøde i lokalområdet, hvor I også inviterer én eller flere udbydere til at deltage og fortælle om deres produkt, pris og lignende.

Hvis der skal udarbejdes materiale eller bydes på kaffe for at skabe synlighed om jeres lokale bredbåndsprojekt, vil vi gerne støtte op om arbejdet. 

Energistyrelsens bredbåndspulje

Hvem kan søge puljen?

Bredbåndspuljen giver mulighed for tilskud til bredbåndsprojekter i sammenhængende områder af boliger, virksomheder og sommerhuse, som i dag har adgang til hastigheder på maksimalt 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload, og hvor der ikke er planer om, at områdets dækning forbedres inden for 3 år.

Ansøgninger kan indsendes af kommuner, borgergrupper og virksomheder. Borgergruppen behøver ikke være eksisterende, men kan etableres til projektet.

Ansøgningsarbejdet kan i første omgang igangsættes af en enkelt initiativtager og bemærk, at det er ikke et krav for at søge om støtte, at kommunen bliver involveret i ansøgningsprocessen.

Hvordan søger man?

Første skridt i ansøgningen er, at I i lokalområderne går sammen om at annoncere et uforpligtende projekt på energistyrelsens hjemmeside. Formålet med annonceringen er at finde en udbyder af bredbånd, der vil være med til at udføre projektet. 

Næste skridt er at sikre forpligtende opbakning lokalt. Det er nemlig en forudsætning for at søge om tilskud, at der for hver adresse, der søges om tilskud til, er en egenfinansiering fra hver enkelt husstand på minimum 4.000 kroner.

Energistyrelsens hjemmeside er der en detaljeret beskrivelse af ansøgningsprocessen.

Hvad kan der søges om?

Der kan søges om tilskud til at udføre det konkrete anlægsarbejde, der skal til for at etablere bedre bredbånd i lokalområdet. Tilskuddet udbetales direkte til den bredbåndsleverandør, der udfører projektet.

Baggrund

Kriterierne for tildeling af støtte fra bredbåndspuljen blev fastsat i 2016 af regeringen samt en lang række øvrige partier. I 2018 er der 100 mio. kr. til uddeling.

Teleudbydere i dit område

www.tjekditnet.dk kan du finde de teleudbydere, der er aktive i dit lokalområde.