Bevæg dig for livet - Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet en del af den største danske partnerskabsaftale i dansk idræts historie - ”Bevæg dig for Livet”.

”Bevæg dig for livet” er er fælles visionsaftale mellem Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF), der har til mål at gøre Danmark til den mest motions- og idrætsaktive nation i verden i 2025. Fælles arbejder DGI og DIF på, at mindst 75% danskere skal dyrke idræt/motion og 50% af danskerne skal dyrke idræt i en forening.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker med afsæt i kommunes Udviklingsstrategi og i tæt samarbejde med DGI Fyn, at understøtte den fælles vision ”Bevæg dig for livet” gennem en visionsaftale. Aftalen skal være med til at skabe bedre forudsætninger for at udvikle aktive og sunde fællesskaber, forbedre idræts- og sundhedstilbud samt skabe mere attraktive mødesteder i kommunen.

Forarbejdet med visionsaftalen er allerede i gang, og der er på nuværende tidspunkt fastsat tre hovedspor eller ”arenaer”, som der arbejdes ud fra:

  1. Outdoor                                                                                                                                           Vi ønsker at styrke udvalgte naturområder med bedre muligheder for aktiviteter og faciliteter/mødesteder, understøtte spændende outdoorevents, lave sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i naturen, samt øge formidlingen omkring outdoormulighederne i kommunen – sammen med foreningsliv, naturskoler, borgere og andre aktører.

  2. Mødesteder                                                                                                                                       Vi vil sætte fokus på at skabe inkluderende mødesteder, særlige aktivitetszoner og styrke fællesskaber, der har betydning for at flere mødes om idræt og bevægelse. Det handler ikke kun om at skabe fysiske faciliteter, men også om at skabe og udnytte eksisterende mødesteder, der kan samle borgere og foreninger, engagere, udfordre og stimulere til flere fællesskaber, mere bevægelse og øget sundhed. Udvikling af aktiviteter for voksne motionister er et særligt fokusområde.

  3. Børn og unges lige adgang til foreningslivet                                                                                   Vi skal gøre det muligt at alle børn og unge i FMK møder et bredt udsnit af idræts- og foreningslivet. Der vil være fokus på at nytænke aktivitetstilbud, forbedre åben skole samarbejder og udvikle tiltag, der gør det attraktivt for flere børn og unge at dyrke idræt i en forening.

En aftale for alle

Borgere, foreninger, organisationer og selvorganiserede grupper i kommunen spiller en afgørende rolle i forhold til at udleve den ambitiøse vision om at gøre flere borgere motions- og/eller idrætsaktive. Aftalen skal gavne og omfavne et bredt udsnit af kommunens borgere. Derfor er en vigtig del af det videre arbejde og handlinger brugerinddragelse med borgere, foreningsliv, organisationer og alle der har lyst og mulighed for at bidrage med gode ideer, ressourcer og nye tiltag, der vil bidrage til den fælles vision.

Siden bliver løbende opdatereret, så følg med i udviklingen og hold dig opdateret på tiltag, workshops mm. om ”Bevæg dig for livet” i FMK her på siden.

Visionsaftalen underskrives d. 19. august.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Kultur og Fritid på 72 53 80 00 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15:30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Workshop

Tid og sted for afholdelse oplyses i marts

I foråret 2021 forventer vi at afholde en spændende workshop, hvor de 3 hovedspor/arenaer åbnes op og diskuteres, og bliv klogere på ”Hvorfor vi skal være aktive i naturen?” med Sigurd Hartvig fra viNatur.

Som forening, organisation, selvorganiseret gruppe eller borger er der mulighed for at høre om og komme med input til visionsaftalen.

Se programmet her

Visionsaftalen

Visionsaftalen blev underskrevet d. 19. august 2020.