Borgerbudget Faaborgegnen

Her kan du læse det materiale styregruppen for Faaborgegnen vælger skal deles offentligt samt finde kontaktinformation

Lokalområderne afvikler Borgerbudget

Faaborgegnen, der består af syv lokalrådsområder og to områder; Diernæs Landsbyråd, Faldsled-Svanninge Millinge Lokalråd, Haastrup Udviklingsråd, Horne Lands Lokalråd, Bøgebjerg Lokalråd, Lokalrådet for Korinth-Ø. Hæsinge, Vester Hæsinge Egnens Udviklingsråd, Faaborg lokalområde og ø'erne.

De ni lokalområder får muligheden for at byde ind på afviklingen af processen for borgerbudget 2018. Der er i alt 166.000 kr. til Faaborgegnen, som fordeles ud på de lokalområder, der afvikler borgerbudget 2018. I Faaborg-egnen er det blevet besluttet, at afstemningsformen skal være elektronisk.

Borgerbudgettets vinderprojekter 2018

Årets afstemning for fordelingen af borgerbudgettets midler er nu overstået, og vinderprojekterne fra de seks deltagende lokalråder er fundet. De deltagende lokalråd har hver haft 27.744 kr. at fordele mellem de ansøgende projekter. De tildelte midler til projekter i de forskellige lokalråd oplistes herunder.

Bøgebjerg Lokalråd

Projekterne er listet efter stemmeantal. 

Fællesskab og Mad i Pejrup med køl og frys6.494 kr.
Borde og stole til Aastrup forsamlingshus10.130 kr.
Fester Aaby, Gratis koncert i Vester Aaby5.683 kr.
Ramper til Skaterbane i Vester Aaby5.437 kr.

Vester Hæsinge Udviklingsråd

I Vester Hæsinge Udviklingsråd havde man kun modtaget to projektansøgninger, og på den baggrund er man blevet på fredelig og demokratisk vis opnået enighed om at dele borgerbudgetbeløbet ligeligt mellem de to forslag. 

Etablering af nyt gyngestativ og sandkasse ved Skovsøen i Vester Hæsinge13.872 kr.
Byens Plads – for alle generationer – Ny Stenderup13.872 kr.

Haastrup Lokalråd

Projekterne er listet efter stemmeantal.

Lys på Haastrup Kirke13.872 kr.
El-ladcykel, Friskolens/Børnehavens fritidsordning10.000 kr.
Forskønnelse af Branddammen3.872 kr.

Faaborg Lokalråd

I Faaborg Lokalråd havde man kun modtaget en projektansøgning, og der blev derfor ikke afholdt afstemning. Det ene projekt blev alene tildelt borgerbudgettets midler. 

“DIREKTØRBOLIGEN ” på Slagterigrunden27.744 kr.

Styregruppens kontaktoplysninger

Styregruppen består af seks personer, som er med til at skabe rammerne for, hvordan de bedste projekter skal vælges blandt de idéer, borgerne fra egnen kommer med.

Her kan du se oplysninger på kontaktpersonen for styregruppen i Faaborgegnen. Kontakt nedenstående, hvis du har spørgsmål af omkring Borgerbudget 2018 for Faaborgegnen.

Formand Conny Hede, v. Åby: hedeconnie@gmail.com
Sekretær Elna Johansen, Horne: elna@horneland.dk

Der er seks lokalområder der afvikler Borgerbudget i Faaborgegnen.

Kontaktpersoner og indsamlingsadresser for forslag til Borgerbudget i Faaborgegnen:

  • Bøgebjerg lokalråds kontaktperson og indsamlingsadresse: Lokalrådsformand Conny Hede, hedeconnie@gmail.com
  • Korinth Øster Hæsinge lokalråds kontaktperson og indsamlingsadresse: Lokalrådsformand Mette Abrahamsen, lokalraadkooh@gmail.com  
  • Horne lands lokalråds kontaktpersonen og indsamlingsadresse: Lokalrådsformand Elna Johansen, elna@horneland.dk 
  • Vester Hæsinge udviklingsråds kontaktpersonen og indsamlingsadresse: Peter Larsen, broejtenborg@yahoo.dk, alternativt Helle i X-huset