Busstation Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune snart går i gang med at anlægge en ny busstation ved Banegårdspladsen i Faaborg. Den nye busstation forventes klar til januar.

Anlægsarbejdet omfatter nye buslommer, læskur, toiletfaciliteter, digitale trafikinformationstavler, et grønt område og ny belægning med gule klinker på fortovene. Et projekt, der skal sikre større sammenhængskraft i Faaborgs byrum, forskønne ankomsten til Faaborg og være med til at realisere masterplanen for udviklingen af Faaborg som en attraktiv by for borgere og besøgende.

Etableringen af den nye busstation udføres i perioden juni 2018 til januar 2019. For at minimere generne for borgere og turister i byen i sommerperioden vil anlægsarbejdet først for alvor starte midt i august. Inden da vil der dog blive lavet enkelte prøvegravninger på små arealer – et ad gangen - for at lokalisere og eventuelt flytte ledninger under vejene. I hele anlægsperioden vil der være gennemgående trafik.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Egelund, og den nye busstation forventes at kunne tages i brug i januar 2019.

Du kan se mere om projektet på skitsetegningerne

Skitsetegning A 1.10

Skitsetegning A 1.11

Situationsplan

Spørgsmål til projektet?

Omer K. Salahadeen
Teamleder Vej og Trafik
72 53 22 01
osala@fmk.dk

Vil du vide mere...

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Egelund, og den nye busstation forventes at kunne tages i brug i januar 2019. Du kan se mere om projektet på skitsetegningerne

Skitsetegning A 1.10

Skitsetegning A 1.11

Situationsplan