Byfornyelse i Årslev-Sdr. Nærå

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået reserveret midler til byfornyelse til Årslev-Sdr. Nærå.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse har givet tilsagn om, at de har reserveret 3 mio. kr. til byfornyelse af det centrale Årslev-Sdr. Nærå.

Faaborg-Midtfyn Kommunes eget bidrag til byfornyelsesbeslutningen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af de tildelte midler fra staten.

Midlerne kan bl.a. bruges til at opgradere byrum, stier og veje og grønne arealer, understøtte klimatilpasningsprojekter og sociale og kulturelle mødesteder og arrangementer.

Sideløbende med områdefornyelsen er der mulighed for at søge tilskud til bygningsfornyelse af private ejendomme.

Se mere om "Bygningsfornyelse Årslev-Sdr. Nærå og Brobyerne" i menuen til højre.

Se skitserne til områdefornyelsen

Årslev_Sdr Nærå.jpg

Se skitserne, der blev fremlagt politisk i maj 2017.

(med forbehold for mindre justeringer)

Områdefornyelsesprogram

Veteranprojektet

Bygningsfornyelse Årslev-Sdr. Nærå og Brobyerne

Er din ejendom omfattet af områdefornyelsen i Årslev-Sdr. Nærå eller Nr. Broby-Brobyværk kan du søge om støtte til renovering af bl.a. tage, facade, vinduer, der bidrager til det samlede bybillede.

Her finder du retningslinjer og kort over de ejendomme, der kan søge om støtte.

Retningslinjer for bygningsfornyelse

Tidsplan for ansøgning

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du meget velkommen til at kontakte følgende:

Projektleder
Trine Hedegaard Jensen
trinj@fmk.dk
72 53 20 31