Byfornyelse i Brobyerne

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået reserveret midler til byfornyelse til Nr. Broby og Brobyværk.

Områdefornyelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse har givet tilsagn om, at de har reserveret 2 mio. kr. til byfornyelse af de centrale områder i Nr. Broby og Brobyværk.

Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager selv med 4 mio. kr. Det betyder, at der i de kommende år vil ske byfornyelse for 6 mio. kr. i Nr. Broby og Brobyværk.

Midlerne kan bl.a. bruges til at opgradere byrum, vejarealer og grønne arealer, understøtte klimatilpasningsprojekter og sociale og kulturelle arrangementer.

Se aktuel tidsplan for områdefornyelsen

Information om cykelsti mellem Nr. Broby-Brobyværk

Den 3. oktober 2017 inviterede Faaborg-Midtfyn Kommune til informations- og dialogmøde omkring etableringen af en ny cykelsti langs Faaborgvej-Bøgebjergvej. 

Læs referat fra mødet her

Info om stien

Cykelstien skal anlægges som en ny dobbeltrettet asfaltsti mellem Brobyværk og Nr. Broby. Stien er generelt planlagt til en bredde på 2,5 m med en græsrabat mod vejen, og vil blive belyst på strækningen.

Se skitsernes her.

Ved spørgsmål kontakt Vej og Trafik på tlf. 72 53 22 00 eller mail teknik@fmk.dk

Områdefornyelsesprogram godkendt af Kommunalbestyrelsen

Områdefornyelsesprogrammet blev den 12. juni 2017 godkendt af Kommunalbestyrelsen. Programmet er derfor nu sendt ind til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til endelig godkendelse. 

Se programmet i højre side.

Inddragelsesproces

I februar og marts 2017 udarbejdede Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med borgerne, Urban Goods og Gustin Landskaber en mere detaljeret plan for byen. Her har borgerne og foreningerne haft mulighed for at komme med input.

Der har blandt andet været afholdt workshop og 'byvandring'.

Derudover har følgende tiltag været afholdt:

Se procesplanen her

Invitation til åbent kontor

Torsdag d. 28. juni 2018 fra kl. 15 til kl. 17 til åbent kontor på Broby Friskole Vesterågade 60
inviterer projektgruppen (Erik, Majken, Thorbjørn, Malene og Hanne) sammen med rådgiverne: Move, Out of Office Architecture.

Vi vil gerne fortælle om de næste skridt i områdefornyelsen.

Nyhedsbreve

tak for hjælpen

Her kan du læse nyhedsbreve for områdefornyelsen

Juni 2017

November 2017

Brobyerne_forside

Programmet er godkendt af Kommunalbestyrelsen, og mangler endelig godkendelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Områdefornyelsesprogrammet

Bygningsfornyelse Årslev-Sdr. Nærå og Brobyerne

Er din ejendom omfattet af områdefornyelsen i Årslev-Sdr. Nærå eller Nr. Broby-Brobyværk kan du søge om støtte til renovering af bl.a. tage, facade, vinduer, der bidrager til det samlede bybillede.

Her finder du retningslinjer og kort over de ejendomme, der kan søge om støtte.

Retningslinjer for bygningsfornyelse

Tidsplan for ansøgning

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du meget velkommen til at kontakte følgende:

Projektleder
Hanne Raunsmed
hanan@fmk.dk
72 53 20 80

Projektleder
Malene Lautstsen Larsen
Malal@fmk.dk
72 53 20 70

Bygningsfornyelse
Anne Kristine Wesselhoff
Akwes@fmk.dk
72 53 47 17

Byplanlægger
Winnie Lund
wlund@fmk.dk
72 53 20 79