Bygningsarven i landdistrikterne

Hvordan kan vores historiske bygninger og kulturmiljøer være med til at styrke vores udvikling? Det vil Collective Impact initiativet "Bygningsarven i landdistrikterne" være med til at gøre os klogere på.

Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i projektet "Bygningsarven i landdistrikterne". Målet med projektet er at identificere vores vigtigste kulturmiljøer, så en prioriteret indsats på sigt kan sikre både brug og bevaring af bygningerne som afsæt for øget lokal stolthed, mere turisme og et styrket erhvervsliv.

Udvikling af ny metode

Som en del af initiativet udvikles en ny metode, der skal gøre det nemmere at bedømme de enkelte kulturmiljøers kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter samt deres potentiale til at styrke lokal udvikling. Initiativet er igangsat i maj 2016 og forløber i resten af 2016, og både borgere, erhvervsaktører og foreningsliv får mulighed for at være med.

Om bygningsarven i landdistrikterne

"Bygningsarven i landdistrikterne" er et Collective Impact initiativ, som bygger på grundtanken om, at forandring skabes, når flere forskellige aktører går sammen om en udfordring og løfter i flok. Baggrunden er, at omstillingen i Danmarks landdistrikter har sat bygningsarven og kulturmiljøerne under pres, og mange fredede og bevaringsværdige bygninger kan ikke længere bruges til deres oprindelige formål. Ambitionen er også, at indsatser til at bevare og udvikle kulturmiljøerne skal trække private investeringer med sig.

Målet er:

  • at sikre flere bevarede og benyttede bygninger i kulturmiljøerne
  • at skabe lokal udvikling
  • at sikre en øget identitetsfølelse og forståelse hos borgerne for bygningsarvens værdier.

Ud over Faaborg-Midtfyn Kommune deltager også Lolland Kommune som eksempelkommune.

Kontakt

Fay Kirsten Mitchell Nielsen
faykn@fmk.dk
72 53 20 18