Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune

Vi måler løbende på, hvordan borgerne har det i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mennesker skaber forandring og udvikling. De sætter deres energi og ressourcer i spil på arbejdspladserne, i uddannelsessystemet, i lokalområdet og i de nærmeste relationer. Vil man forstå og udvikle rammerne for den fremtidige udvikling, er man nødt til at få indsigt i, hvordan de har det, og hvordan rammerne for deres liv kan forbedres.

I samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU, måler vi derfor løbende på, hvordan hverdagen ser ud i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Det sker i den årlige undersøgelse Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor vi går tættere på hverdagens puslespil, der handler om arbejde, transport og fritid.

Undersøgelsen blev gennemført første gang i juni 2018. Her viste målingen, at 77 % af borgerne var meget tilfredse med deres liv. I 2019 var tallet 79 %.

Vi måler på syv områder

Vores viden om, hvordan borgerne har det, er en del af arbejdet med at skabe gode udviklingsvilkår, og vi har udpeget syv områder, hvor vi særligt ønsker at følge effekterne af vores arbejde – både generelt og i et udviklingsperspektiv.

En positiv udvikling på de syv områder vil bidrage til bedre liv for alle, der bor i kommunen. Det vil øge borgertilfredsheden og gøre kommunen mere attraktiv for tilflyttere. De syv områder er:

Uddannelsesniveau
Civilt engagement og fællesskaber
Medarbejdertrivsel (her foretager vi selv målingen)
Adgang til kultur og natur
Borgeroplevelse og omdømme
Sundhed
Infrastruktur

Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune

Foto detgodeliv web

79 procent af borgerne er meget tilfredse med livet, viser rapporten Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune 2019. Godt 1.500 borgere har svaret på undersøgelsen i 2019.

 

Læs hele rapporten