Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune

Vi måler løbende på, hvordan borgerne har det i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Mennesker skaber forandring og udvikling. De sætter deres energi og ressourcer i spil på arbejdspladserne, i uddannelsessystemet, i lokalområdet og i de nærmeste relationer. Vil man forstå og udvikle rammerne for den fremtidige udvikling, er man nødt til at få indsigt i, hvordan de har det, og hvordan rammerne for deres liv kan forbedres.

I samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU, måler vi derfor løbende på, hvordan hverdagen ser ud i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Det sker i den årlig undersøgelse Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor vi går tættere på hverdagens puslespil, der handler om arbejde, transport og fritid.

Undersøgelsen blev gennemført første gang i juni 2018. Her viste målingen, at 77 % af borgerne var meget tilfredse med deres liv. I 2020 var tallet 78 %.

Vi måler på 7 områder

Vores viden om, hvordan borgerne har det, er en del af arbejdet med at skabe gode udviklingsvilkår, og vi har udpeget syv områder, hvor vi særligt ønsker at følge effekterne af vores arbejde – både generelt og i et udviklingsperspektiv.

En positiv udvikling på de syv områder vil bidrage til bedre liv for alle, der bor i kommunen. Det vil øge borgertilfredsheden og gøre kommunen mere attraktiv for tilflyttere. De syv områder er:

1. Uddannelsesniveau
2. Civilt engagement og fællesskaber
3. Medarbejdertrivsel (her foretager vi selv målingen)
4. Adgang til kultur og natur
5. Borgeroplevelse og omdømme
6. Sundhed
7. Infrastruktur

Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune

Foto detgodeliv web

78 procent af borgerne er meget tilfredse med livet, viser rapporten Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune 2020. Godt 1.500 borgere har svaret på undersøgelsen i 2020.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumentets indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsteam på 72531020 inden for åbningstiden 9-12. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig indenfor max 10  arbejdsdage.