Faaborg Områdefornyelse

Den centrale del af Faaborg får et markant løft i de næste 4-5 år. Projektet støttes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Filmprojekt - Den Gode By

Vi har gang i et spændende filmprojekt i Faaborg. Projekt "Den Gode By" sker i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og documentary.dk.

Læs mere om 'Den Gode By'. 

Det centrale Faaborg fornyes

I juli 2014 fik Faaborg-Midtfyn godkendt områdefornyelsesprogrammet for Faaborg midtby af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Derved støtter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter områdefornyelsen af Faaborg med 6,4 mio. kr.

Støtten skal være med til at give den centrale del af Faaborg et løft i de næste 4-5 år. Områdefornyelsen omfatter bl.a.:

  • Ombygning af kulturhuset Helios
  • Renovering af Byskolen
  • Vejprojekt ved Banegårdspladsen

Der er også afsat penge til andre aktiviteter i gang og projekter, der kan være med til at give området et løft. Her har borgerne mulighed for at bidrage med idéer og forslag.

En betingelse for at modtage de 6,4 mio. kr. til byfornyelse, skal Faaborg-Midtfyn Kommune selv bidrage med mindst det dobbelte. Det betyder, at der vil blive investeret mindst 19,2 mio. kr. i områdefornyelse af det centrale Faaborg.

Private kan få støtte til renovering af bygninger

Ud over en byfornyelse på mindst 19,2 mio. kr. har kommunen modtaget støtte på 4 mio. kr. til bygningsfornyelse i områdefornyelsesarealet hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Det forventes, at der med et kommunalt bidrag vil være 8 mio. kr. til bygningsfornyelser. Husejere kan søge støtte til udvendig renovering af bygningen, og vil kunne få op til  35% procent af udgifterne som tilskud hvis ejendommen ikke er vurderet som bevaringsværdig, og 50% hvis ejendommen er vurderet til at have en høj bevaringsværdi.

Du kan læse mere om bygningsfornyelsen og se om din ejendom kan opnå støtte ude til højre.

Områdefornyelsesprogram

I forbindelse med områdefornyelsen er der udarbejdet et byfornyelsesprogram:

Program for områdefornyelsen af det centrale Faaborg

Programmet danner grundlag for kommunalbestyrelsens godkendelse af områdefornyelsen og for refusion af de penge, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter støtter omdannelsen med.

Programmet indeholder bl.a. en beskrivelse af det område, man ønsker at forny, dets udfordringer og potentialer, samt en handlingsplan for fornyelsen.

Borgere inddrages

Der er i forbindelse med Faaborg Områdefornyelse afviklet forskellige arrangementer for at informere og inddrage borgerne.

  • Kick-off møde om Faaborg Områdefornyelse i oktober 2013.
  • Etablering af følgegruppe til områdefornyelsen.
  • Byfornyelsesbutik i Østergade, Faaborg 12 i december 2013 og januar 2014.
  • Tegnekonkurrence for børn.
  • Inddragelse af unge via Instagram, spørgeskemaer og workshops.

Bygningsfornyelse Faaborg

Er din ejendom omfattet af områdefornyelsen i Faaborg kan du søge om støtte til renovering af bl.a. tage, facade, vinduer, der bidrager til det samlede bybillede.

Her finder du et kort over de ejendomme, der kan søge om støtte samt retningslinjer og ansøgningsskema.
Ansøgningsfrist: 1. februar 2019

Kort over ejendomme

Retningslinjer for støtte 

Ansøgningsskema

Borgernes idéer

Borgerne i Faaborg har allerede bidraget med mange idéer til områdefornyelsen. 

De unges idéer (åbner i nyt vindue)

Idéer fra Kick-off mødet, byfornyelsesbutikken og borgerhenvendelser (åbner i nyt vindue)

Kontakt

Bygningsfornyelse
Anne Kristine Wesselhoff
akwes@fmk.dk
72 53 47 17