Faaborg områdefornyelse

I løbet af de sidste 5 år har Faaborg bymidte fået et løft, bl.a. med transformationen af Helios, renoveringen af Byskolen, omlægningen af vejarealer ved Banegårdspladsen og ny stiforbindelse mellem Torvet og havnen.

Filmprojekt - Den Gode By

Vi har gang i et spændende filmprojekt i Faaborg. Projekt "Den Gode By" sker i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og documentary.dk.

Læs mere om 'Den Gode By'. 

Det centrale Faaborg fornyes

I juli 2014 fik Faaborg-Midtfyn godkendt områdefornyelsesprogrammet for Faaborg midtby af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - det nuværende ministerie for Transport, Bygning og Bolig. Derved har Ministeriet for Transport, Bygning og Bolig støttet områdefornyelsen af Faaborg med over 6,4 mio. kr.

Støtten har været med til at give den centrale del af Faaborg et løft i løbet af de seneste 5 år. Områdefornyelsen omfatter bl.a.:

  • Ombygning af kulturhuset Helios
  • Renovering af Byskolen
  • Vejprojekt ved Banegårdspladsen
  • Stiforbindelse fra Torvet til havnen via Adelgade 2
  • Støtte til bygningsfornyelse i Faaborg bymidte

Der har været  afsat penge til andre aktiviteter og projekter, som  har været med til at give  området et løft. Her har borgerne haft mulighed for at bidrage med idéer og forslag.

En betingelse for at modtage de 6,4 mio. kr. til byfornyelse, har været at Faaborg-Midtfyn Kommune selv bidrog med mindst det dobbelte. Det betyder, at der er investeret over 20 mio. kr. i områdefornyelse af det centrale Faaborg.

Områdefornyelsesprogram

I forbindelse med områdefornyelsen er der udarbejdet et byfornyelsesprogram:

Program for områdefornyelsen af det centrale Faaborg

Programmet danner grundlag for kommunalbestyrelsens godkendelse af områdefornyelsen og for refusion af de penge, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter støtter omdannelsen med.

Programmet indeholder bl.a. en beskrivelse af det område, man ønsker at forny, dets udfordringer og potentialer, samt en handlingsplan for fornyelsen.

Borgere inddrages

Der er i forbindelse med Faaborg Områdefornyelse afviklet forskellige arrangementer for at informere og inddrage borgerne.

  • Kick-off møde om Faaborg Områdefornyelse i oktober 2013
  • Etablering af følgegruppe til områdefornyelsen
  • Byfornyelsesbutik i Østergade, Faaborg 12 i december 2013 og januar 2014
  • Tegnekonkurrence for børn
  • Inddragelse af unge via Instagram, spørgeskemaer og workshops

Borgernes idéer

Borgerne i Faaborg har allerede bidraget med mange idéer til områdefornyelsen. 

De unges idéer

Idéer fra Kick-off mødet, byfornyelsesbutikken og borgerhenvendelser

Kontakt

Fay Kristen Michell Nielsen
faykn@fmk.dk

72 53 20 18