Forslag til Masterplan og udviklingsprogram for Nr. Lyndelse og Nr. Søby i høring

Alle sejl er sat til for at lave det bedste Masterplan og udviklingsprogram for Nr. Lyndelse og Nr. Søby frem til 2030 - dit bidrag er vigtigt.

Sammen om udviklingen

Odense vokser, og som en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes bosætningsstrategi er det målet, at 600 nye borgere skal bosætte sig i Nr. Lyndelse og Nr. Søby inden 2030. Hvordan drager vi fordel af de muligheder, der opstår, når Odense kommer tættere på? Hvordan sikrer vi, at vi bevarer de særlige kendetegn, der gør byerne til gode lokalområde at bo og leve i? Hvordan arbejder vi endnu bedre sammen på tværs af kommune, erhvervsliv, borgere og forenings- og kulturliv. Og hvordan skal vi rent fysisk opgradere og udvikle Nr. Lyndelse og Nr. Søby frem til 2030? Det er nogle af de spørgsmål, som et nyt udviklingsprogram og masterplan skal give svarene på.

Dialogen fortsætter

I gamle dage mødtes man og rådsloges omkring byens udvikling på Tinge. Vi har givet den tradition nyt indhold og i februar, marts og april i 2018 afholdt 3 Byting på Carl Nielsen Skolen, i spejdernes hytte og på Nr. Lyndelse Friskole. Mere end 250 forskellige personer har deltaget og det er blevet til mere end 390 idéer og kommentarer.

Derudover er der afholdt ”åbent bykontor” på Symfonien, i Carl Nielsen Hallen og til Økodag på Søbygård, hvor man frit har kunnet møde op og få en snak med Faaborg-Midtfyn Kommune om projektet. Input fra Byting og åbne bykontorer har sammen med en række interviews været afgørende bidrag til, at der nu er udarbejdet et forslag til masterplan og udviklingsprogram. Forslaget præsenteres på det 4. Byting og herefter fortsætter debatten om, hvordan vi sammen kan forbedre forslaget og hvordan vi hver især kan bidrage til at realisere den endelige masterplan og det endelige udviklingsprogram.

Kom til Byting og bidrag i høringsperoden.

4. Byting afholdes på Carl Nielsen Skolen mandag den 24. september kl. 17.00-19.30.
Alle er meget velkomne - også selv om man ikke har deltaget før.

Invitation

Forslaget til masterplan og udviklingsprogram sendes i en 8 ugers høring fra 11. september til 7. november 2018.

Forslagene forholder sig til:

  • Hvordan vi arbejder med bosætning, og hvor ny bebyggelse kan ligge
  • Hvordan vi aktiverer arven fra Carl Nielsen som ressource i lokalområdet
  • Hvordan vi skaber sammenhæng med den omkringliggende natur og det omkringliggende landskab

Hvem står bag?

Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt konsulentfirmaet Urban Goods og arkitekt- og planlægningsfirmaet Møller & Grønborg som eksterne konsulenter på projektet.

Hvis du vil vide mere om projektet er du velkommen til at kontakte projektledere Birgit Sønderskov Weber eller Hanne Raunsmed Andersen.

Høring

Forslag til Masterplan og udviklingsprogram for Nr. Lyndelse og Nr. Søby er i høring fra 11. september til 7. november 2018.

Invitation

Kom til fernisering 24. oktober kl. 16.30-17.30 af nyt udstillingsvindue

Program

Film: "Sammen om..."

Fælles vision og retning for udviklingen

Masterplanen og  udviklingsprogrammet skal først og fremmest bruges til at skabe en fælles vision og retning for udviklingen af Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Det skal både vise, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer derhen. Programmet og planen vil være et fælles udgangspunkt, når vi skal arbejder sammen om de nødvendige forandringer på tværs af kommune, borgere, foreninger, virksomheder og lokale institutioner.

Kontakt

Birgit Sønderskov Weber
Chefkonsulent byudvikling
birwe@fmk.dk
72 53 20 78

Hanne Raunsmed Andersen
Projektleder, arkitekt Maa
hanan@fmk.dk
72 53 20 80

Ved du hvad der sker i dit lokalområde?

Drømmer du om at spille fodbold, cykle, lave mad eller noget helt andet sammen med andre fra dit lokalområde?

Klik videre til kort over aktiviteter og arrangementer i dit lokalområde og andre byer i kommunen.