Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø

Avernakø, Bjørnø og Lyø er gået sammen om at udarbejde en samlet helhedsplan for det 3 øer.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem borgerne på Avernakø, Bjørnø, Lyø, Faaborg-Midtfyn Kommune og LAG Småøerne og projektet gennemføres fra 1. januar 2018 til 31. marts 2020.
Det overordnede formål er, at der udarbejdes en samlet helhedsplan for de tre øer, med separate indsatsplaner for hver af de tre øer. Helhedsplan skal tage afsæt i, at det er tre forskellige øer, med forskellige muligheder, men med de samme udfordringer.

Projektet er opdelt i en række faseforløb og baggrunden for projektet samt beskrivelse af de hidtidige indsatser og resulter fra projektet kan læses her.

Projektet gennemføres med støtte fra LAG Småøerne, der er del af ”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm