Høring om forslag til Masterplan og udviklingsprogram for Nr. Lyndelse og Nr. Søby er afsluttet

Alle sejl er sat til for lave den bedste Masterplan og det bedste udviklingsprogram for Nr. Lyndelse og Nr. Søby frem til 2030. Forslaget har været i høring og politisk behandling af bemærkningerne behandles primo 2019.

Sammen om udviklingen

Odense vokser, og som en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes bosætningsstrategi er det målet, at 600 nye borgere skal bosætte sig i Nr. Lyndelse og Nr. Søby inden 2030. Hvordan drager vi fordel af de muligheder, der opstår, når Odense kommer tættere på? Hvordan sikrer vi, at vi bevarer de særlige kendetegn, der gør byerne til gode lokalområde at bo og leve i? Hvordan arbejder vi endnu bedre sammen på tværs af kommune, erhvervsliv, borgere og forenings- og kulturliv. Og hvordan skal vi rent fysisk opgradere og udvikle Nr. Lyndelse og Nr. Søby frem til 2030? Det er nogle af de spørgsmål, som et nyt udviklingsprogram og masterplan skal give svarene på.

Byting anno 2018

I gamle dage mødtes man og rådsloges omkring byens udvikling på Tinge. Vi har givet den tradition nyt indhold og i februar, marts og april i 2018 afholdt 3 Byting på Carl Nielsen Skolen, i spejdernes hytte og på Nr. Lyndelse Friskole. Mere end 250 forskellige personer har deltaget og det er blevet til mere end 390 idéer og kommentarer. Derudover er der afholdt ”åbent bykontor” på Symfonien, i Carl Nielsen Hallen og til Økodag på Søbygård, hvor man frit har kunnet møde op og få en snak med Faaborg-Midtfyn Kommune om projektet.

Dialogen om forslaget til masterplan og udviklingsprogram for Nr. Lyndelse og Nr. Søby fortsatte den 24. september, hvor forslaget blev præsenteret på Byting 4 på Carl Nielsen skolen. Knap 70 borgere, politikere, repræsentanter fra lokale institutioner og foreninger samt kommunale medarbejdere var samlet. Ud over at få præsenteret forslaget til masterplan og udviklingsprogram var der en livlig debat om, hvordan forslaget kan gøres endnu bedre. Der var også mulighed for at høre om nogle af de udviklingsprojekter, som allerede er i gang eller på tegnebrættet i område.

Opsamling fra Byting 4

Input fra Byting og åbne bykontorer har sammen med en række interviews været afgørende bidrag til, at der nu er udarbejdet et forslag til masterplan og udviklingsprogram. Forslaget til masterplan og udviklingsprogram har været i offentlig høring og behandles politisk primo 2019.

Hvem står bag?

Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt konsulentfirmaet Urban Goods og arkitekt- og planlægningsfirmaet Møller & Grønborg som eksterne konsulenter på projektet.

Hvis du vil vide mere om projektet er du velkommen til at kontakte projektledere Birgit Sønderskov Weber eller Hanne Raunsmed Andersen.

Fælles vision og retning for udviklingen

Masterplanen og  udviklingsprogrammet skal først og fremmest bruges til at skabe en fælles vision og retning for udviklingen af Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Det skal både vise, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer derhen. Programmet og planen vil være et fælles udgangspunkt, når vi skal arbejder sammen om de nødvendige forandringer på tværs af kommune, borgere, foreninger, virksomheder og lokale institutioner.

Film fra Bytinget

Kontakt

Birgit Sønderskov Weber
Chefkonsulent byudvikling
birwe@fmk.dk
72 53 20 78

Hanne Raunsmed Andersen
Projektleder, arkitekt Maa
hanan@fmk.dk
72 53 20 80