Lavbundsprojekt i Hellebjergdam

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået økonomisk tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne til en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af mulighederne for et lavbundsprojekt i Hellebjergdam i oplandet til Arreskov Sø.

Formålet med projektet er at reducere landbrugets udledninger af CO2. Lavbundprojekter gennemføres på kulstofrige lavbundsjorder ved ekstensivering og vandstandshævninger, således at klimapåvirkningen reduceres, samtidig med at naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed fremmes, og vandmiljøet forbedres.

Den tekniske forundersøgelse viser, at projektet kan opfylde kravene til reduktion i udledningen af drivhusgasser. Forundersøgelsen viser også, at der vil være en let forhøjet risiko for udledning af fosfor til vandmiljøet, når arealerne vådgøres permanent. Den ejendomsmæssige forundersøgelse viser, at der er opbakning til projektet hos lodsejeren.

Læs mere om Den Europæiske Landbrugsfond