Legeplads ved Hans Rasmussens Have

Hans Rasmussens Have i Faaborg bliver første af i alt 4 steder i Faaborg-Midtfyn kommune hvor en ny legeplads etableres.

Der skal over de næste år etableres 4 nye legepladser i Faaborg-Midtfyn Kommune og første spadestik skal tages ved den udtjente legeplads i Hans Rasmussens Have i Faaborg.

Vi håber at kunne gå i gang med legepladsen i foråret 2019.

Legende bevægelse
Tanken er, at der skal være en legebevægelse med sjov skiltning/legeelementer fra midtbyen via Mosestien ud til Hans Rasmussens Have, hvor den egentlige legeplads skal være.

Samarbejde
Faaborg Museum er gået med i projektet. Fynbomalerne har om nogen malet børn i leg og bevægelse.

Se udstillingskataloget ”Gensyn”

Faaborg Gymnasium, Børnebilledskolen og Ungdomsskolen har været med i processen fra start - se højre spalte.

Legepladsen skal understøtte Faaborgs Egnsprofil

Workshop

Startskuddet på projektet blev en velbesøgt åben workshop tirsdag den 27. november på Øhavsskolen afd. Uglen.

Vi begyndte med en tur rundt i området ved Hans Rasmussens have og fortsatte til Toftegårdsskolen, hvor der var worksshop.

Her er en opsamling fra workshoppen.

Kontakt

Hanne Raunsmed Andersen
hanan@fmk.dk
72 53 20 80

Helle Mølgaard Christensen
helmc@fmk.dk
72 53 20 13

Signe Pardorf Nielsen
signn@fmk.dk
72 53 80 55