Legeplads ved Hans Rasmussens Have

Hans Rasmussens Have i Faaborg bliver første af i alt 4 steder i Faaborg-Midtfyn kommune hvor en ny legeplads etableres.

Der skal over de næste år etableres 4 nye legepladser i Faaborg-Midtfyn Kommune og første spadestik skal tages ved den udtjente legeplads i Hans Rasmussens Have i Faaborg.

Vi håber at kunne gå i gang med legepladsen i foråret 2019.

Legende bevægelse
Tanken er, at der skal være en legebevægelse med sjov skiltning/legeelementer fra midtbyen via Mosestien ud til Hans Rasmussens Have, hvor den egentlige legeplads skal være.

Samarbejde
Faaborg Museum er gået med i projektet. Fynbomalerne har om nogen malet børn i leg og bevægelse.

Se udstillingskataloget ”Gensyn”

Faaborg Gymnasium, Børnebilledskolen og Ungdomsskolen har været med i processen fra start - se højre spalte.

Legepladsen skal understøtte Faaborgs Egnsprofil

Proces

Workshop

Startskuddet på projektet blev en velbesøgt åben workshop tirsdag den 27. november på Øhavsskolen afd. Uglen.

Vi begyndte med en tur rundt i området ved Hans Rasmussens have og fortsatte til Toftegårdsskolen, hvor der var worksshop.

Her er en opsamling fra workshoppen.

Forslag

Legepladsudbydere fremsender forslag den 24. jan. 2019 til kommunen. 28. jan. er der møde med aktører fra workshoppen. Legepladsfirmaer fremlægger for arbejdsgrupen den 31. jan. 2019.

Valg af legepladsfirma

Alle 5 legepladsudbydere har indsendt 5 meget flotte og gennemarbejdede bud på legeplads i Hans Rasmussens Have, valget er faldet på Kompans bud, som kan ses i højre spalte.

Myndighedsbehandling

Byggesag mm.

Første spadestik

Vi håber at alt er klar til 1. juni 2019

Indvielse

Oktober 2019

Kontakt

Hanne Raunsmed Andersen
hanan@fmk.dk
72 53 20 80

Helle Mølgaard Christensen
helmc@fmk.dk
72 53 20 13

Signe Pardorf Nielsen
signn@fmk.dk
72 53 80 55

Legepladsen

kompan.jpg