Masterplan og udviklingsprogram for Nr. Lyndelse og Nr. Søby

Nr. Lyndelse og Nr. Søby tilbyder med deres placering midt i det grønne og tæt på storbyen Odense det bedste fra 2 verdener. Den fremtidige udvikling skal bære præg af, at den verdenskendte komponist Carl Nielsen voksede op på egnen. Naturen, det musiske og det legende skal yderligere styrkes.

Sammen om udviklingen

Odense vokser, og som en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi er det målet, at 600 nye borgere skal bosætte sig i Nr. Lyndelse og Nr. Søby inden 2030. Hvordan drager vi fordel af de muligheder, der opstår, når Odense kommer tættere på? Hvordan sikrer vi, at vi bevarer de særlige kendetegn, der gør byerne til gode lokalområde at bo og leve i? Hvordan arbejder vi endnu bedre sammen på tværs af kommune, erhvervsliv, borgere og forenings- og kulturliv. Og hvordan skal vi rent fysisk opgradere og udvikle Nr. Lyndelse og Nr. Søby frem til 2030?
I Nr. Lyndelse og Nr. Søby har der været afholdt 4 byting og ”åbent bykontor”, hvor mange af byens borgere har bidraget med input til en masterplan for området, der skal give fælles retning for hvordan området ønskes udviklet de næste 10-12 år.

En oase tæt på storbyen

En stor, cirkulær sti skal binde de to lokalsamfund sammen og give borgerne lettere adgang til naturen og landskabet. Kunst og arkitektur bliver bærende elementer i stiens udformning og vil give borgerne forskellige oplevelses- og aktivitetsmuligheder.

Foruden den cirkulære sti rummer den nye, langsigtede masterplan:

  • En opgradering af centrum i de to lokalsamfund
  • Nye udstykninger med blandede boligtyper, herunder mindre boliger velegnet til seniorer og singler (mellem byerne og Lindved Å)
  • En grønnere forbindelse langs hovedvejen (fra Bramstrup i Nord gennem Nr. Lyndelse videre forbi Carl Nielsens Barndomshjem og igennem Nr. Søby).
  • Synliggørelse af Carl Nielsens Barndomshjem
  • Et privat initiativ fra Bramstrup Gods om at udvikle en helt ny kultur- og naturoplevelse i det stort grusgravsområde, der retableres som biopark med knusnterisk iscenesættelse

Fælles vision og retning for udviklingen

Masterplanen og  udviklingsprogrammet skal skabe en fælles vision og retning for udviklingen af Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Den skal både vise, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer derhen. Programmet og planen vil være et fælles udgangspunkt, når vi skal arbejder sammen om de nødvendige forandringer på tværs af kommune, borgere, foreninger, virksomheder og lokale institutioner.

Kommende aktiviteter

Fredningsforslag
Hvorfor er Carl Nielsen Skolen fredningsværdig?
lørdag 25. maj 2019

Masterplan

Masterplan og udviklingsprogram for Nr. Lyndelse og Nr. Søby har været i offentlig høring og blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde 18. februar 2019.

Masterplan og udviklingsprogram for Nr. Lyndelse og Nr. Søby til print

Film fra Bytinget

Kontakt

Birgit Sønderskov Weber
Chefkonsulent byudvikling
birwe@fmk.dk
72 53 20 78

Hanne Raunsmed Andersen
Projektleder, arkitekt Maa
hanan@fmk.dk
72 53 20 80