Omdannelseslandsby, Ny Stenderup

Fra landsby til landskabsby

I Ny Stenderup arbejder Beboerforeningen og Faaborg-Midtfyn Kommune sammen om at fremtidssikre byen ved at omdanne landsbyen til en landskabs-by over en lang årrække. Beboerne i Ny Stenderup vil ændre udviklingen, og de står sammen som naboer med et fælles mål om, at ændre byens fremtid.

“Hist hvor vejen slår en bugt ligger der en lille by så smukt”. Sådan kunne H.C. Andersen have skrevet om Ny Stenderup og om mange andre småbyer langs landevejene. Men det gode liv i landsbyerne bliver konstant udfordret, fordi flere og flere flytter til større byer. De virksomheder, der tidligere har udgjort et eksistensgrundlag i området lukker. Der er derfor et stort behov for at omdanne og ændre landsbyen til en landskabsby, så den fortsat kan være et skønt sted at bo, og tiltrække tilflyttere. Den omstilling ønsker beboerne at være en aktiv del af. 

Dialog og handlingsplan skaber en ny type landsby

Fællesskabet blandt beboerne i NY Stenderup har en styrke ud over det sædvanlige. Beboerforeningen har aktive arbejdsgrupper, som arbejder med:

  • Etablering af Byporte
  • Beplantning, åbne op til landskabet og brugen af tomme grunde
  • Fortsat udvikling af fælles torv
  • Udvikle stisystemerne ved bl.a. at lave et kort over stierne området

Handleplan

Omdannelsesby

Sammen med kommunen vil Beboerforeningen arbejde videre med de mere langsigtede indsatser i handleplanen. Det gælder muligheden for nye bebyggelser, omdannelse af erhvervsarealer, støtte til nedrivning mv. Kommunen og beboerforening er indstillet på at videreføre det gode samarbejde og kommune vil forsat stå til rådighed for vejledning af realiseringen af projekterne. Denne dialog vil ske i respekt for de forskellige holdninger der måtte være til forandringerne. I løbet af de kommende år vil kommunen indarbejde Ny Stenderup i Kommuneplanen, som en OMDANNELSESBY efter planlovens bestemmelser. Det kan give kommunen mulighed for at tillade en række tiltag og visioner i handlingsplanen, som ikke er mulig i dag. Kommunen udarbejder efterfølgende en lokalplan for landskabsbyen, så beboernes visioner, og udviklingsstrategi i handlingsplanen kan gøres til virkelighed i de kommende år. Faaborg-Midtfyn Kommune vil aktivt bruge de erfaringer, metoder og handleplanen fra ny Stenderup til at inspirere andre små landsbyer til dialog med kommunen.

Kontakt

Ny Stenderup Beboerforening
Formand Bjarne Brøndgaard
Horseballevej 11
23 62 96 03
landskabsby@gmail.com

Faaborg-Midtfyn Kommune
Hanne Raunsmed 
hanan@fmk.dk

Louise Abildtrup Nickelsen
loabn@fmk.dk

Winnie Lund
wlund@fmk.dk