Oplæg: Ny vision for slagterigrund

Den tidligere slagterigrund skal være et centrum for vækst og udvikling i Faaborg – med udgangspunkt i byens historie og traditioner. Det er kernen i den vision, som en kommunal styregruppe har fremlagt.

Tre slagteribygninger skal bevares og ombygges. Havnekanalen skal forlænges og forbinde slagterigrunden med havn og centrum. Og så skal grunden åbnes op for erhvervslivet og være et mekka for turisme og rekreation med særligt fokus på gastronomi, oplevelser og natur.

Det er kernen i den vision, som en kommunal styregruppe præsenterer for Økonomiudvalget.

”Med slagterigrunden har vi en unik mulighed for at rykke Faaborg fremad. Og selv om det er på en trist baggrund, så er det en mulighed, vi skal udnytte. I stedet for blot at rydde grunden og plante græs, så er vores vision at skabe et helt nyt byområde, som med udgangspunkt i Faaborgs placering ved Øhavet kan skabe jobs, tiltrække turister og give hele byen og egnen et løft,” siger Christian Thygesen.

Nytænkning med rod i Faaborgs DNA

Visionen har særligt fokus på rekreation og velvære, så Faaborg kan blive et trækplaster og åndehul både for turister generelt og for personer med helbredsproblemer, der har brug for at komme væk fra hverdagen. Det kan blandt andet være folk, der er ramt af stress, livsstilssygdomme eller kronisk sygdom som for eksempel sukkersyge.

”Vores vision er at skabe et område, der ikke er set før i Danmark. Men det skal ske i tråd med Faaborgs DNA. Vi vil skabe liv, vækst og udvikling ved at bygge videre på byens traditioner og det, der historisk set har karakteriseret Faaborg: Iværksætterånd, smuk natur, det maritime liv og gode råvarer,” siger Christian Thygesen.

I harmoni med havn og centrum

Det er også afgørende for styregruppen, at projektet på slagterigrunden ikke går ud over hverken centrum eller havnen. Det siger Hans Stavnsager (S), som også er med i styregruppen.

”Vi ser slagterigrunden som en løftestang for vækst og udvikling. Og den retning, vi anbefaler, vil løfte hele byen og egnen, fordi den vil trække flere mennesker til Faaborg. Samtidig vil erhvervet på havnen ikke møde begrænsninger. Tværtimod vil de få helt nye muligheder, mens nye aktiviteter på slagterigrunden skal supplere, ikke konkurrere med butikkerne i centrum,” siger Hans Stavnsager.

Borgernes input er centrale

Styregruppens vision bygger i høj grad på borgernes input. Størstedelen af de mange borgerforslag om slagterigrundens fremtid, som kommunen modtog i 2016, fokuserede på netop turisme, friluftsaktiviteter og jobskabelse.

Samtidig understreger Christian Thygesen, at styregruppens oplæg ikke er et færdigt opslag.

”Det er en vision, et koncept, en ramme at arbejde ud fra. Nu skal Økonomiudvalget og senere kommunalbestyrelsen diskutere vores oplæg, og hvis de er enige med os om den overordnede retning, så begynder arbejdet med at gøre visionen konkret.”

Nedrivning til september

Kommunalbestyrelsen behandler styregruppens oplæg den 8 maj. En tidsplan for det videre forløb vil blive meldt ud herefter.

Det ligger allerede fast, at nedrivningen af slagteribygninger, der ikke skal bruges fremover, kan starte til september. På den måde kolliderer nedrivningen ikke med turisthøjsæsonen.

Skitse: Slagteriet

Slagteriet

Billederne er skitser af styregruppens oplæg til en vision for den tidligere slagterigrund.

Skitse: Frølageret

Frolageret

Skitse: Kanal

Sider 3 fra Hovedgreb og renderinger SL 2

Her kan du se, hvordan processen omkring udviklingen af slagterigrunden i Faaborg har været indtil nu.

Kontakt

Har du spørgsmål til arbejdet med slagterigrunden, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Sommerlund på mail lso@fmk.dk eller telefon 72 53 20 12.