Ringe bymidte

Ringe har i de sidste par år arbejdet med udvikling af byliv for at understøtte denne udvikling og fremtidssikre bylivet yderligere, er der igangsat udarbejdelse af en bymidteplan for Ringe.

Ringe har i de sidste par år arbejdet med udvikling af byliv bl.a. som en del af et tværkommunalt netværksforløb og med frivillige bymæglere som har sikret et godt handelsliv. For at understøtte denne udvikling og fremtidssikre bylivet yderligere, er der igangsat udarbejdelse af en bymidteplan for Ringe.
Planen skal  fremtidssikre bymidten i Ringe som en attraktiv og levende bymidte, hvor forskellige former for byliv udfolder sig, og hvor detailhandelen fortsat er et vigtig bidrag hertil.
At skabe planen sammen med byens forskellige interessenter.

Bymidteplanen skal ligeledes sikre, at de nye detailhandelsmønstre kan imødekommes.
Der er desuden konkret behov for, at se på muligheder for liberalt erhverv i Jernbanegade samt forslag til placering af nye dagligvarebutikker. Disse behov er også et af fokuspunkterne i bymidteplan. Bymidteplanen er ligeledes med til at realisere Masterplan Ringe yderligere.

Tidsplan/proces

  • Aktivering af passagerne er i fuld gang -og der bliver løbende udarbejdet et kort hvor aktiveringen af de forskellige passager er synlige.
    Kort
  • I efterårsferien er der bl.a. en workshop på Ringe Station, for på den måde at aktivere børnefamilierne i forhold til realisering af bymidteplanen.
    Invitation
  • Der er  indkaldt til Open Call for torvet med deadline mandag d. 12. november.
  • Fredag d. 2. november kl. 19.00 ved Termini, bænken er der fernisering på et stort kunstprojekt som Ringe har været en del af - og der er således kunst i Ringe i hele november.
  • Onsdag d. 5. december kl. 13.00 er der vandrende borgersalon som begynder ved Ringe Station - på den vandrende borgersalon gennemgåes bl.a. Kunstruten som er en del af Værkdinverden kunstprojekt.

Hent Ringe bymidteplan

Kontakt

Hanne Raunsmed
hanan@fmk.dk
72 53 20 80

Anne Kirstine Wesselhoff
akwes@fmk.dk
72 53 4717

Malene Lausten Larsen
malal@fmk.dk
72 53 20 70

Bymæglerne

Kontakt:
Tine Lorentzen
25 11 40 08

Bjarne Dyrehauge
20 35 08 48

Se folder

Besøg vores hjemmeside