Ringe bymidte

Ringe har i de sidste par år arbejdet med udvikling af byliv for at understøtte denne udvikling og fremtidssikre bylivet yderligere, er der igangsat udarbejdelse af en bymidteplan for Ringe.

Ringe har i de sidste par år arbejdet med udvikling af byliv bl.a. som en del af et tværkommunalt netværksforløb og med frivillige bymæglere som har sikret et godt handelsliv. For at understøtte denne udvikling og fremtidssikre bylivet yderligere, er der igangsat udarbejdelse af en bymidteplan for Ringe.
Planen skal  fremtidssikre bymidten i Ringe som en attraktiv og levende bymidte, hvor forskellige former for byliv udfolder sig, og hvor detailhandelen fortsat er et vigtig bidrag hertil.
At skabe planen sammen med byens forskellige interessenter.

Bymidteplanen skal ligeledes sikre, at de nye detailhandelsmønstre kan imødekommes.
Der er desuden konkret behov for, at se på muligheder for liberalt erhverv i Jernbanegade samt forslag til placering af nye dagligvarebutikker. Disse behov vil også være et af fokuspunkterne i en kommende bymidteplan. Bymidteplanen skal ligeledes være med til at realisere Masterplan Ringe yderligere.

Gehl og ICP er valgt som rådgivere til dette arbejde, i den forbindelse har der været afholdt Folkemøde den 8. juni 2017, hvor de første resultater af deres arbejde blev fremlagt og debatteret.

Her på side kan præsentationen ses sammen med referaterne fra arbejdsgrupperne.
For at sikre ejerskab til planen og forhåbentlig få billeder på hvad man er stolt af – og hvad der mangler i Ringer er der ligeledes i gang sat en fotosafari og bymæglerteamet indgår også som et aktiv i forhold til en bymidteplan for Ringe.

De første tiltag

Tidsplan/proces

  • Forslag til 'Bymidteplan' gøres klar til politisk behandling på Teknik og Miljøudvalget i løbet af efteråret med efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen
  • Næste møde er onsdag den 25. oktober kl. 17 på Biblioteket i Ringe, Store sal. På mødet er der gennemgang af planen ved Gehl og ICP
  • Høringsperiode fra 16. oktober til 11. december og
  • Med vedtagelse i begyndelsen af 2018

Hent Ringe bymidteplan

Kontakt

Hanne Raunsmed
hanan@fmk.dk
72 53 20 80

Anne Kirstine Wesselhoff
akwes@fmk.dk
72 53 4717

Malene Lausten Larsen
malal@fmk.dk
72 53 20 70

Bymæglerne

Kontakt:
Tine Lorentzen
25 11 40 08

Bjarne Dyrehauge
20 35 08 48

Se folder

Besøg vores hjemmeside