Baggrundsmateriale

Ringe har i de sidste par år arbejdet med udvikling af byliv for at understøtte denne udvikling og fremtidssikre bylivet yderligere, og her på siden fremgår arbejdet med bymidteplanen. Der er bla referater fra nogle af de Folkemøder som Gehl og ICP har afholdt. Bymidteplanen har været i høring fra 16. oktober til 11. december og blev vedtaget i begyndelsen af 2018.

Ringe har i de sidste par år arbejdet med udvikling af byliv bl.a. som en del af et tværkommunalt netværksforløb og med frivillige bymæglere som har sikret et godt handelsliv. For at understøtte denne udvikling og fremtidssikre bylivet yderligere, er der vedtaget en bymidteplan for Ringe.

Planen skal  fremtidssikre bymidten i Ringe som en attraktiv og levende bymidte, hvor forskellige former for byliv udfolder sig, og hvor detailhandelen fortsat er et vigtig bidrag hertil.
Bymidteplanen sikrer, at de nye detailhandelsmønstre kan imødekommes og er lavet i samarbejde med forskellige interessenter.

Der er desuden konkret behov for, at se på muligheder for liberalt erhverv i Jernbanegade samt forslag til placering af nye dagligvarebutikker. Disse behov er også nogle  af fokuspunkterne i realiseringen. Bymidteplanen er ligeledes med til at realisere Masterplan Ringe yderligere.