Bedre mobilitet

Faaborg-Midtfyn Kommune dækker et stort geografisk område med store afstande og ikke alle by- og lokalområder er lige tilgængelige.

Udnyttelse af ny teknologi

Faaborg-Midtfyn Kommune dækker et stort geografisk område med store afstande og ikke alle by- og lokalområder er lige tilgængelige. 

Ved at udnytte ny teknologi vil vi mindske afstandene mellem hinanden – fysisk og digitalt, og opnå hurtigere, tættere og bedre service. Teknologi kan øge mobiliteten og udnytte den eksisterende infrastruktur bedre og dermed bidrage til vækst og velstand. Vi kan gøre vores stedbundne kvaliteter tilgængelige, så det bliver attraktivt at flytte hertil samt være turist her.

Nye mobilitetstiltag i samarbejde med lokale

Forsøg i andre landsdele og kommuner viser, at det kan være vanskeligt at skabe gennembrud med oplagte løsninger. Transportløsninger, der er udviklet i et bymæssigt perspektiv, kan ikke bare overføres til landdistrikterne. Derfor skal nye og epokegørende tiltag inden for mobilitet, infrastruktur og digitalisering belyses, udvikles og afprøves blandt andet i samarbejde med lokale kræfter og operatører i markedet m.v. Det kan både være nye kollektive trafikløsninger og mere individuelle løsninger med delebiler, førerløse biler og busser samt kommunale biler, der stilles til rådighed uden for arbejdstid m.v. 

I samarbejde med Dansk Design Center vil vi påbegynde arbejdet med at forbedre mobiliteten. Erfaringerne skal afdækkes og mulighederne belyses samtidig med, at der igangsættes en dialog med relevante lokalsamfund og aktører om at mulige tiltag.

Mobilitetsudvalget

Udvalget ”Fremtidens Mobilitet” vil arbejde for at udvikle mobilitetsløsninger for landområder.

Læs mere om det nedsatte mobilitetsudvalg og dennes opgaver

Videnssyntese

I nedenstående dokumenter findes videnssyntesen, der skal danne et vidensbaseret grundlag for fremtidige initiativer til at forbedre mobiliteten i kommunen.

Læs Videnssyntese: Fremtidens mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs Videnssyntese: Bilag med casestudier

Mulighedskatalog

I løbet af foråret 2019 er der blevet udarbejdet et mulighedskatalog for løsninger på mobilitetsudfordringerne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs Mulighedskataloget her