Fremtidens Forstad

Årslev/Sdr. Nærå er sammen med Ringe den by, som skal have størst tilflytning, hvis vi skal nå udviklingsstrategiens mål om at være 2000 flere borgere i 2030.

 

Årslev/Sdr. Nærå er sammen med Ringe den by, som skal have størst tilflytning, hvis vi skal nå udviklingsstrategiens mål om at være 2000 flere borgere i 2030. Vurderingen viser, at Årslev/Sdr. Nærå har et potentiale til at tiltrække 1200 tilflyttere.

Årslev/Sdr. Nærå er en forstad til Odense, der ligger tæt på SDU, Cortex Park (forskerparken), det nye supersygehus, Facebook, m.v. Derfor er der store potentialer for at tiltrække veluddannede børnefamilier til byen, som allerede rummer mange fra det segment.

Men Årslev/Sdr. Nærå er i konkurrence med Odenses øvrige forstæder. Derfor skal vi skabe fremtidens forstad – en attraktiv by, der giver genlyd langt ud over kommunegrænsen.

For realisere signaturprojekt skal følgende finde sted:

  1. Udvikling af en kernefortælling om Årslev, der tager afsæt i by- og egnsprofilen, Polymeren, det stærke civilsamfund og den kreativitet, der knytter sig til stedet. Kernefortællingen skal bruges i markedsføringen af Årslev. Det kræver, at både erhvervslivet, borgerne, foreningerne m.v. kan identificere sig i, og være bærere af fortællingen.

  2. Udvikling af en attraktiv bymidte i Årslev/Sdr. Nærå. Den skal skabe rammen for det gode liv i byen og være en kilde til kontinuerligt at skabe ny og kreativ energi i byens udvikling.

  3. En ny bymidteplanen skal skabe synergi mellem de nuværende funktioner og de kommende udvidelser. Den skal sikre at udviklingen sker med afsæt i kernefortællingen og at bymidten vil få så stor attraktionsværdi, at Årslev bliver den foretrukne tilflytter-forstad for ansatte og studerende på SDU, supersygehus, Facebook m.v.

  4. En boligstrategi skal rumme potentielle målgrupper for bosætning i området, samt afdække hvilke boligtyper/former, der skal gives udvikles og investeres i syd for Årslev/Sdr. Nærå for at tiltrække dem. Der laves en arkitektkonkurrence for udviklingen af boligområderne syd for Årslev, heri skal særlige klimaudfordringer adresseres.