Museerne i Faaborg

Faaborg er i gang med at transformere sig fra industriby til en oplevelses- og turistby. En transformation som er blevet stærkt aktualiseret af slagteriets lukning.

Turister søger det autentiske – stedets potentialer og historier, samtidig med, at de søger oplevelser

Faaborg er i gang med at transformere sig fra industriby til en oplevelses- og turistby. En transformation som er blevet stærkt aktualiseret af slagteriets lukning. Turister søger det autentiske – stedets potentialer og historier, samtidig med, at de søger oplevelser.

En sådan transformation kan være omkostningstung. Derfor er strategien, at transformationen skal bæres af at udvikle eksisterende funktioner (samt af slagteri-grunden), så de fortsat dækker borgernes behov, men samtidig bliver attraktioner, der giver rum og oplevelser for turister og besøgende.

Faaborgs kultur- og fritidsakse

I Faaborg tegner der sig en tydelig ”kultur- og fritidsakse”, hvor forskellige institutioner såsom Faaborg Museum, Helios Kulturhus, Forum Faaborg og Havnebadet ligger. Aksen udgøres af perler på en snor langs den delvist åbne Sundrende.

Udviklingen af kulturprojekter, såsom Øhavs¬museum/besøgscenter og renovering af Faaborg Museum vil fuldende og styrke perlerækken af oplevelser i byen. De vil stimulere lysten til at besøge Faaborg yderligere samt lysten til at blive længere eller komme igen. Det gør besøgende, hvis de oplever autenticitet med spektakulære rammer og forbindelser.

Øhavsmuseum som besøgscenter til Øhavet

Udviklingen af Øhavsmuseet som et besøgscenter til Øhavet vil styrke byens og egnens profil: ”Naturen og Udsyn”. Besøgscenteret skal formidle det særlige dyre- og menneskeliv som øhavet har dannet ramme om, samt formidle de kultur¬spor, som det liv har sat i Øhavets landskab. Besøgscenteret skal suppleres med ”hot spots” i Øhavets landskab, som er særligt karakteristiske aftryk.

Renoveringen og udviklingen af Faaborg Museum handler på den ene side om, at museet har et akut behov for renovering, samtidig med at museet mangler magasin-forhold, der kan sikre at museets værker bliver opbevaret for¬svarligt. Museet mangler desuden udstillingslokaler, der kan imødekomme internationale krav om klima og lysforhold, der giver museet mulighed for at få og låne værker fra internationale museer.

Landskabsmuseum i Faaborg

Svanninge bakker

I udviklingen af det nye landskabsmuseum inviterer vi personer bosiddende på Faaborg-egnen til at deltage i en brugerundersøgelse.

Læs mere om hvordan du deltager