Sammen om forandringer og det gode arbejdsmiljø

Opgaven med at skabe fremtidens kommune stiller store krav til vores evne til at skabe forandringer – internt og eksternt.

Projektet Sammen om forandringer og et godt arbejdsmiljø, også kaldet SOFA, skal bidrage til at gøre organisationen i stand til at bevare et godt arbejdsmiljø, samtidig med, at der gennemføres konkrete forandringer på de enkelte arbejdspladser.

SOFA har særlig fokus på det at være i forandringer, fx i forbindelse med udvikling af opgaveløsningen, og rummer en række tiltag, der skal gøre os gode til det. SOFA skal samtidig understøtte organisationsstrategien, der har til formål at gøre organisationen i stand til at gennemføre udviklingsstrategien for hele Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tiltagene der gennemføres, er formuleret på baggrund af input fra et stormøde for formænd og næstformænd i MED-udvalgene i juni 2017, som efterfølgende blev behandlet i Hovedudvalget. Der er nedsat en gruppe fra Hovedudvalget som er styregruppe for projektet, og projektet ledes fra Politik og Strategi.

I projektet er der indtil nu gennemført:

  • En evaluering af MED-strukturen
  • Kompetenceudvikling af alle MED-udvalg
  • Udarbejdet materiale om forandringer der ligger på Vores FMK
  • Der er afholdt to arbejdsmiljøkonferencer i henholdsvis 2018 og 2019
  • Alle ledere med personaleansvar har deltaget i ledelsesudvikling. 

Projektet løber indtil udgangen af 2020, og der arbejdes videre i projektet med kompetenceudvikling af MED-systemet.