Udvikling af slagterigrunden

Faaborgs potentialer med friluftsmuligheder, unikke naturomgivelser, Øhavet, lokale fødevarer og den gamle købstad kan udnyttes på slagterigrunden, til at skabe en særlig facilitet inden for ferie/fritid og rekreation.


 

Visionen forestilles gennemført i en kombination af nye og renoverede/omdannede bygninger, der er dedikeret til en særlig facilitet for forskellige typer af gæster. Visionen er, at skabe et miljø og en variation af tilbud og aktiviteter, der kan tiltrække alle – uanset helbreds- eller funktionsbegrænsninger og hele året.

Ideen er, at opføre et originalt sted i form og indhold til gæster (enkeltpersoner, par og familier) eller kursister, der uanset helbredsmæssig diagnose eller anden funktionsbegrænsning, kan få en pause, en ferie eller en vitaminindsprøjtning til at komme bedre, stærkere og hurtigere tilbage til en hverdag præget af trivsel og tryghed.

Muligheden er, som grundlag for dette projekt, at der på Slagterigrunden samles aktiviteter indenfor for en ’gastronomisk, ånds-, bade- og bevægelseskulturel medicin’. Disse kan udvikles i samspil, som et innovativt tværsektionelt net¬værk og et udviklings- og testlaboratorium, der sammen med lokale virksomheder udvikler stadigt mere innovative produkter og services til gavn for mennesker og familier.

På hele havnen og slagterigrunden skabes der mindre attraktioner/ oplevelser i form af kunst, forskellige former for ophold, der fremmer både leg, bevægelse, sammenkomster, samtaler m.v. Således at havnen i sig selv bliver et attraktivt udflugtsmål, der ikke alene beror på kommercielle aktiviteter. Tiltag der er nødvendige for at fremme oplevelsen af en levende og attraktiv by for både gæster og borgere.