Slagterigrund skal skabe vækst i Faaborg

Den tidligere slagterigrund i Faaborg skal være centrum for vækst og udvikling af hele Faaborg-egnen - med udgangspunkt i byens historie og de kvaliteter, der er i området.

Faaborg skal i endnu højere grad end i dag leve af sin storslåede natur, kultur og historie. Derfor er et omfattende udviklingsarbejde i gang i vores smukke, sydfynske købstad.

En af ideerne handler om at skabe et kurtilbud i den gamle købsstad. Projektets arbejdstitel er KurKulturFaaborg.

2019 vil være præget af midlertidige aktiviteter på grunden samt gennemførelsen af en arkitektkonkurrence, der skal hjælpe os til at skabe et oplevelsescentrum, der både er moderne og i harmoni med den by, vi kender i dag.

Arkitektkonkurrencen

Arkitektkonkurrencen skal både rumme den fremtidige brug af den gamle slagterigrund, havneområdet, inklusiv klimasikring, samt byens kultur- og fritidsakse. Samtidig skal konkurrencen også pege på, hvor to af de store udviklingsprojekter i kommunen skal placeres. Det drejer sig om et nyt øhavsmuseum samt et kur- og kulturprojekt for mennesker med længerevarende sygdom. Vi forventer at kunne offentliggøre en vinder i november 2019.

Midlertidige aktiviteter

For at den gamle slagterigrund ikke skal ligge øde hen, mens vi udvikler nye, permanente aktiviteter, vil der blive skabt forskellige midlertidige aktiviteter i de tre tilbageværende bygninger og i rummene mellem dem.

Frølageret
Øhavsmuseet flytter midlertidigt ind i Frølageret i løbet af første halvår 2019. Her vil man kunne følge udviklingen af det nye museum. Den præcise dato kommer. Der vil i løbet af et kalenderår blive mulighed for, at andre også kan gøre brug af frølageret.

Direktørbolig
Vi forhandler med en forening, som ønsker at lave kulturelle aktiviteter i direktørboligen.

Tulipbygningen
Der er ikke aktuelle planer for midlertidige aktiviteter i Tulipbygningen.

Fakta om udviklingen i Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune har gennem de senere år investeret i blandt andet et nyt kulturhus, et nyt havnebad og et nyt fritidscenter i Faaborg. Med budget 2018 besluttede politikerne at afsætte 20 mio. kr. til et nyt Øhavsmuseum og 20 mio. kr. til renovering af Faaborg Museum. Museerne blev dermed også til signaturprojekter i hele kommunens udvikling. Det samme er udviklingen af den gamle slagterigrund.

Konkurrenceprogram

Her kan du læse hele konkurrenceprogrammet, som de tre teams arbejde på at løse.

Konkurrenceprogram

Borgerbidrag

Udviklingen af Faaborg og Slagterigrunden tager afsæt i borgerinput indsamlet i 2016 og 2017. De er sammenskrevet i 11 centrale punkter.

Se de 11 punkter

Vidensyntesen

Vi har samlet alt det, vi ved om Faaborg fra diverse undersøgelser i en vidensyntese.

Læs vidensyntesen

Hvad sker der på slagterigrunden?

Få overblikket over, hvad der allerede er sket, og hvad der er på vej.

Se overblik

Kontakt

Har du spørgsmål til arbejdet med slagterigrunden, er du velkommen til at kontakte
Mai-Britt Helle Jensen
mabje@fmk.dk
72 53 20 64