Slagterigrunden: Hvad er der sket?

Her kan du få overblikket over, hvad der sker på slagterigrunden i Faaborg, og hvordan processen har været indtil nu.

2019

 • Tirsdag den 3. december offentliggøres vinderen af arkitektkonkurrencen i Faaborg.

 • Vestkaj lukkes i en midlertidig periode (juli og august) for kørende trafik med det formål at give mulighed for flere aktiviteter på havnen, samt styrke havnens promenadeforløb via Vestkaj.  Som erstatning anlægges en ny midlertidig vej til kørende trafik hen over slagterigrunden. 

 • Der afholdes event for ny legeplads d. 14. juni 2019. 

 • Der lægges jord og sås græs på slagterigrunden med henblik på at forbedre områdets fremtrædning og give offentligheden adgang til slagterigrunden. 

 • Der arbejdes på at skabe midlertidige aktiviteter på slagterigrunden, i bygningerne og på Vestkaj

 • Der udpeges en investorrådgiver fra Colliers International A/S til projektet, som skal være med til at kvalificere og udvikle Faaborg i forhold til et investorperspektiv.
 • Arkitektkonkurrencen udskrives (Prækvalifikation) og tre teams udpeges til at deltage:

  ADEPT APS med følgende underrådgivere: Mandaworks, Rambøll, GivRum + ADEPT APS med følgende underrådgivere: Mandaworks, Rambøll, GivRum

  SLA AARHUS med følgende underrådgivere: Praksis Arkitekter, A1 Consult, Have Kommunikation, GXN og Jimmy Valentin

  GHB LANDSKABSARKITEKTER med følgende rådgivere: Kjellander & Sjöberg, Tyrens, Realise og Mogens Morgan
 •  

2018

 • Faaborg-Midtfyn kommune overtager slagterigrund og bygninger. Der gennemføres en velbesøgt event i forbindelse med overdragelsen
 • Dialog med Realdania indledes og aftale om involvering af Realdania i arkitektkonkurrence og udviklingsplan indgås
 • I dialog med Realdania træffes der beslutning om at en kommende arkitektkonkurrence, ud over slagterigrunden og klimasikring af Faaborg Havn og by, også omfatter udviklingsområderne omkring stationsbygningen og kulturaksen, samt forbindelserne mellem fjorden, bymidten og naturen (bakkerne).
 • Konkurrenceprogrammet udarbejdes i dialog med Realdania
 • Det blev besluttet, at Øhavsmuseet kan anvende Frølageret midlertidigt til Øhavsmuseum
 • Der nedsættes en følgegruppe bestående af forskellige aktører fra Faaborg by og Havn, som løbende indføres i projektet
 • Der gennemføres en dialog med nabovirksomheder om konkrete ønsker til slagterigrunden
 • Der udarbejdes en vidensyntese for Faaborg (Koncentrat af analyser i Faaborg)
 • Der anlægges midlertidige parkeringspladser på dele af slagterigrunden
 • Salling Group donerede nye legeredskaber til legepladsen ved slagterigrunden, som derfor skal udvides midlertidigt på dele af slagterigrunden
 • Der påbegyndes udarbejdelse af en vision for Faaborg, som bl.a. skal indskrives i konkurrenceprogrammet

2017

 • En kommunal styregruppe arbejder på at tegne retningen for udviklingen af den tidligere slagterigrund.
 • Forhandlinger med Danish Crown om overtagelse af grunden.
 • April/Maj: Styregruppen præsenterer en overordnet vision for udviklingen af den tidligere slagterigrund for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

2016

 • De mange forskellige forslag til udvikling af slagterigrunden fra borgere og interessenter præsenteres for økonomiudvalget, herunder de to forslag fra rådgivningsfirmaerne - henholdsvis ”Nordisk Bad” og ”Orkanens Øje””Nordisk Bad” og ”Orkanens Øje". Borgerbidragene er opsummeret i 11 punkter, som kan ses i højrekolonnen.
 • Februar: Slagteriet i Faaborg lukker.
 • Udstilling af indkomne forslag fra borgere, interessenter og rådgivere med mulighed for dialog  på Faaborg Bibliotek.

2015

 • Region Syddanmark giver tilsagn om støtte til analyse af udviklingspotentialet for slagterigrunden.
 • Kommunalbestyrelsen igangsætter sender en idékonkurrence om udvikling af slagterigrunden i udbud.
 • Vi modtager 15 idéoplæg og udvælger to rådgivere, Archifeld og Momentum, der skal arbejde videre med deres ideer til udviklingen af slagterigrunden.
 • Havnevandring og dialog om udviklingen af slagterigrunden med borgere og andre interesserede.
 • Møder med nabovirksomheder til slagterigrunden.
 • Efterår 2015: Åben dialogbutik på havnen for borgere og andre interessenter. De to udvalgte rådgivere deltog for at høre borgernes input.
 • Borgermøde på Toftegårdsskolen i Faaborg. De to udvalgte rådgivningsfirmaer deltog.

2014

 • Februar: Danish Crown offentliggjorde lukningen af slagteriet i Faaborg.
 • Dialog og samarbejde med Region Syddanmark om mulighed for støtte til analyse af udviklingspotentialet på slagterigrunden inden for oplevelsesøkonomi som regionalt vækstindsatsområde.